SET เปิดนิทรรศการเพื่อคนรุ่นใหม่ “เก็บตังค์พลังบวก DCA”

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษโดย “INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน” แหล่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริม สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความเข้าใจในเรื่องการลงทุนแก่คนไทย และโดยเฉพาะเยาวชนไทย โดยนิทรรศการ “เก็บตังค์พลังบวก DCA” เปิดตัวไปในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและสร้างเข้าใจในการเก็บเงินรูปแบบ “DCA” หรือ “Dollar Cost Averaging

DCA คืออะไร?

ซึ่งเป็นวิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยอย่างสม่ำเสมอเป็นงวด ๆ ในจำนวนเงินลงทุนที่เท่า ๆ กันโดยไม่สนใจว่าราคาหน่วยลงทุนที่เราจะซื้อ ณ ตอนนั้นมีราคาเท่าไหร่ เป็นการตัดอารมณ์ความรู้ออกไป และสร้างความสม่ำเสมอในการลงทุน ไม่หลงไปกับความผันผวนของราคาตลาดในระยะสั้น และที่สำคัญคือ ลดความตรึงเครียดในการติดตามราคาของหน่วยลงทุน ทำให้เราสามารถไปให้เวลากับเรื่องสำคัญอื่น ๆ ได้อย่างสบายใจ

นิทรรศการนี้มีอะไร?

โดยในนิทรรศการประกอบไปด้วย Graphic board, Interactive Media และ Video ซึ่งสื่อทั้งหมดจะเป็นตัวช่วยสร้างความเข้าใจ ทั้งในเชิงเปรียบเทียบแบบกายภาพ และความเข้าใจแบบเห็นภาพทั้งจากคำอธิบายบน Graphic board และ Video รวมถึงได้ทดลองคำนวณการลงทุนในรูปแบบ DCA ผ่าน Interactive Media ซึ่งจะช่วยกระตุ้นทำให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ว่าการเก็บเงินรูปแบบนี้ ทำงานอย่างไรและสามารถสร้างผลลัพธ์แบบไหนให้กับคนลงทุน

วิธีการใช้ DCA

โดยปกติเค้าจะใช้เทคนิค DCA ในกองทุนรวม หรือ หุ้น ซึ่งวิธีการดูว่าหุ้นตัวไหนเหมาะกับเทคนิคนี้ คุณสมบัติที่เราต้องมองหาคือ
1. กิจการต้องไม่ล้มเมื่อเจอวิกฤติเศรษฐกิจ หรือคาดการณ์ว่าจะล้มยาก
2. รายได้และกำไรต้องมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว
3. ส่วนแบ่งการตลาดต้องมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะยาว
4. มีสินค้า/บริการ อยู่ในตลาดที่กำลังขยายตัวได้อีกมากในระยะยาว

เป็น 4 คุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่เราต้องมองหาจากสินทรัพย์ที่เราจะเลือกลงทุนด้วยเทคนิคแบบ DCA และโดยทั่วไปหากต้องการลงทุนออมหุ้น ในรูปแบบ DCA เราสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการเปิดพอร์ตออมหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีอยู่หลายเจ้าในตลาด

สรุปนิทรรศการ “เก็บตังค์พลังบวก DCA”

นิทรรศการ “เก็บตังค์พลังบวก DCA” ทำให้เราได้เข้าใจรูปแบบการออมแบบ DCA อย่างเห็นภาพชัดกระจ่าง แถมมันยังเป็นเทคนิคที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเรา เพราะหากเราใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการออมหุ้นแบบ DCA เงินเดือนของชาวเรา จะถูกตัดออกไปออมในหุ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุก ๆ เดือน ซึ่งทางที่ดีควรเป็นช่วง 5 วันแรกของเดือน ตามคำที่คุณสะสม ทรัพย์เคยกล่าวไว้ในรายการ WAYS TO INVEST EP01 ไว้ว่า…

“เมื่อเงินเดือนออก เราควรตัดเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนเลย
อย่ารอให้เหลือแล้วค่อยออม เพราะสุดท้ายมักจะไม่เคยเหลือ”

สำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ฟรีทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.30 – 19.00 น.
ณ บริเวณชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สนใจเข้าชมแบบกลุ่ม สามารถสำรองเวลาเยี่ยมชมที่ http://investory.set.or.th/

Facebook Comments