เปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่งด้วย “การวางแผนการเงิน” กับ IFCG

“การวางแผนการเงิน” จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราได้ ทำให้ครอบครัวมีความมั่นคง และมุ่งสู่ความมั่งคั่งทางการเงิน

Salary Investor โดยบก.ทัศน์พล พามาคุยกับ คุณวิทูร เลิศพนมวรรณ CEO และคุณกุลธิดา เธียรนุกูล CFO สองผุ้ก่อตั้ง IFCG (INDEPENDENT FINANCIAL CONSULTING GROUP) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาการเงินอิสระแห่งแรกของประเทศไทย

คุณวิทูรกล่าวว่า “บริษัท IFCG ก่อตั้งเมื่อปี 2009 ถือเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินอิสระแห่งแรกในประเทศไทย การทำงานของเราจะใช้เป้าหมายของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเน้นในการวางแผนการเงินในทุกด้านก่อนที่จะนำเงินไปลงทุน ตั้งแต่การค้นหาเป้าหมายการเงิน ทำรายการทรัพย์สิน เขียนแผนการเงิน รวมไปถึงการหาสินค้าการเงินที่ดีที่สุดในตลาดมาตอบโจทย์ทั้งยังมีสินค้าการเงิน การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ”

IFCG เป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินที่อยากทำให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องไม่เครียด จึงมีการตั้งเป็น IFCG Wealth Cafe เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาคุยเรื่องการเงินกันแบบสบายๆ
IFCG ยังมี Academy ที่คอยฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการเงินให้มีคุณภาพ และเปิดการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการเงินแก่คนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

ด้วย Lifestyle wealthy and healthy community ทุกคนสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทัศนคติความรู้ทางการเงิน สบายๆ แบบมีสาระ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่แสดงออกถึงความสามารถศักยภาพไอเดียยุคใหม่ Business innovator model ได้ที่นี่ IFCG WEALTH CAFE สามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/ifcg.wealth/