รู้หรือไม่… มนุษย์เงินเดือนต้องมีเงินไว้ใช้ยามเกษียณเท่าไหร่ ?

มนุษย์เงินเดือนหลายคน ยังไม่เคยมานั่งคิดถึงตัวเองในวัยเกษียณ…
แล้วจะรู้ได้ยัง? ว่าเงินเก็บที่มีอยู่ หรือเงินที่เหลือในแต่ละเดือนตอนนี้ จะพอเลี้ยงดูตัวเองในวันที่ทำงานไม่ไหว ได้หรือไม่ ?

จากผลสำรวจของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยพบว่า “คนไทยกว่า 70% เงินออมไม่พอใช้หลังเกษียณ เพราะไม่เคยวางแผนเก็บออมเพื่อชีวิตหลังเกษียณ”

ลองเข้าไปใช้โปรแกรม https://www.set.or.th/investnowstarter/#/ เพื่อเช็คว่าตัวเองต้องเตรียมเงินเท่าไหร่? เมื่อถึงเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้แล้ว?

เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราเงินเฟ้อ (เงินด้อยค่าลง) เฉลี่ยราว 3% ต่อปี การฝากเงินที่ได้ดอกเบี้ยต่ำกว่านี้  มันจะทำให้เงินของเราด้อยค่าลงในระยะยาวๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจึงควรแบ่งเงินออมส่วนหนึ่ง ไป “ออมหรือลงทุนทางเลือกอื่นๆ” ด้วย ถึงจะสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่นับวันยิ่งจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

วิธีการเตรียมตัว เช่น ถ้าที่ทำงานมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ควรส่งเงินเข้ามากที่สุดเท่าที่กฏเกณฑ์จะอนุญาต เพื่อที่จะได้รับเงินสมทบจากนายจ้างเข้าไปอีก และนอกจากนั้นก็อาจแบ่งอีกส่วนหนึ่งไปพิจารณาประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ และกองทุนรวมต่างๆ ศึกษาการลงทุนในหุ้น ลงทุนในอสังหริมทรัพย์ และเริ่มสร้างธุรกิจของตัวเองจากเวลาที่คุณว่างจากงานประจำนั้นหล่ะครับ…

แล้วคุณล่ะเริ่มหรือยัง วางแผนออมเงินเพื่อเกษียณ และลงมือทำทันทีตั้งแต่วันนี้
เกษียณสุข เป็นจริงได้ เริ่มที่ https://www.set.or.th/happymoney

SHARE
Salary Investor
“คนทำงาน” ที่ชอบลงทุนกับความรู้ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น