อยากมีเงินพอใช้หลังเกษียณ… ทำไงดี?

อยากมีเงินพอใช้หลังเกษียณ…ทำยังไงดี?
ลองเช็คตัวเองว่าต้องเตรียมเงินเท่าไหร่? เมื่อถึงเวลาที่ทำงานไม่ได้แล้ว…

ที่นี่ : https://www.set.or.th/investnowstarter/#/

วางแผนออมเงินเพื่อเกษียณ และลงมือทำทันทีตั้งแต่วันนี้ “เกษียณสุข เป็นจริงได้”

เริ่มที่ : https://www.set.or.th/happymoney

#HappyMoney #HappyRetirement #SET #SalaryInvestor
SHARE
Seal_Thadsapol
ทัศน์พล ทิพย์วีรกุล | Founder : Salary Investor, Content Creator, Financial Planner