บริการพร้อมเพย์ (Prompt pay) คืออะไร ? มีข้อดีข้อเสียยังไง ?

ช่วงเวลากลางปีที่ผ่านมาข่าวที่ได้รับรู้อย่างกว้างขวางสำหรับประชาชนชาวไทยเรื่องหนึ่งคือ การประชาสัมพันธ์ให้ลงทะเบียน “บริการพร้อมเพย์” ระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่ เพื่อใช้สำหรับการบริการโอนเงินและรับเงิน เป็นทางเลือกใหม่สำหรับประชาชน เอาแบบเข้าใจง่าย ๆ
บริการพร้อมเพย์ เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (เนชั่นแนล อี เพย์เม้นท์) ของรัฐบาล เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายของคนไทย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และลดการใช้จ่ายเงินสด สำหรับประเด็นสำคัญที่อยากให้พิจารณาคือในเรื่องผลประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้สามารถนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริการพร้อมเพย์

promptpay
Photo by : www.bot.or.th
promptpay-bot-1213
Photo by : www.1213.or.th

ข้อดีของพร้อมเพย์แบบสรุป

 1. รับเงินง่าย เพียงใช้เลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ใดของเรา ก็สามารถได้รับเงินง่าย
 2. โอนเงินง่าย เพียงผูกบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์กับบัญชี ก็สามารถโอนเงินไปยังปลายทางได้แบบง่าย
 3. จ่ายเงินสะดวก การชำระเงินสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ของร้านค้าหรือการชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที
 4. สะดวกรวดเร็วในการรับบริการจากรัฐ การใช้เลขที่บัตรประชาชนเป็นพร้อมเพย์ การชำระภาษีหรือการรับเงินภาษีคืน จากกรมสรรพากร ก็จะสามารถส่งเงินคืนภาษีตรงเข้าสู่บัญชีของเรา
 5. ลดค่าใช้จ่ายทั้งระบบ จะสามารถลดความต้องการในการใช้เงินสด ส่งผลต่อปริมาณการผลิตที่ลดลง ทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งระบบลดลงตามไปด้วยทั้งส่วนของภาครัฐและภาคธนาคาร
 6. ค่าธรรมเนียมถูกลง โดยใช้ค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขตและโอนเงินข้ามธนาคารผ่านช่องทางการทำธุรกรรมออนไลน์แทนระบบการใช้เงินสด
 7. จัดเก็บ นำส่งภาษีข้อมูลไม่ยุ่งยาก เป็นการทำธุรกรรมทางการเงินในระบบ การจัดเก็บและการนำส่งข้อมูลจึงทำได้โดยง่าย
 8. ลดปัญหาอาชญากรรม การทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่ต้องพกพาเงินสดหรือเก็บเงินสด สามารถช่วยลดปัญหาทางอาชญากรรมได้ส่วนหนึ่ง
 9. เข้าถึงโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นการเชื่อมโยงจากภาครัฐในการรับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆของประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยบำนาญ เป็นต้น ลดปัญหาการทุจริตในกระบวนการและสามารถตรวจสอบได้
 10. รัฐบาลสามารถจัดส่งความช่วยเหลือได้ตรงจุด เมื่อรายรับและรายจ่ายของประชาชนอยู่ในระบบ ทำให้รัฐบาลประหยัดค่าใช้จ่ายและยังสามารถใช้เงินพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

  promptpay-bot-ธนาคารแห่งประเทศไทย
  Photo by : www.1213.or.th

ส่วนที่เป็นผลกระทบย่อมมีแน่นอน แต่จะมากน้อยต้องขึ้นอยู่กับมุมมองและความคิดเห็นของแต่ละบุคคลอย่างเสรี เช่น ร้านค้าอาจไม่อยากเปิดรับ เพราะกลัวการตรวจสอบ เรื่องเลี่ยงภาษีจากสรรพากร ส่วนคนธรรมดา การทำธุรกรรมผ่านระบบ พร้อมเพย์ อาจทำให้ภาครัฐตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ยากต่อการหลีกเลี่ยงภาษีเช่นกัน และอีกประเด็นสำคัญในการพิจารณาคือเรื่องของความเสี่ยง ที่เกิดจากรูปแบบและการดำเนินการ ซึ่งประเด็นต่างๆ เป็นการแสดงความคิดเห็นจากแหล่งข้อมูลของนักวิชาการมาใช้พิจารณา เช่น
– ควรบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงแต่ละประเภทและให้มีผลกระทบจากความเสี่ยงน้อยที่สุด
– กรณีหากมีการโอนเงินผิด ต้องสามารถพิสูจน์ตัวตนได้ ต้องหาวิธีการจัดการและวิธีการแก้ไข
– เนื่องจากขั้นตอนที่ต้องผ่าน ธนาคารต้นทาง ปลายทางและ ITMX จึงควรมีการประกาศใช้อย่างชัดเจน ถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงนโยบายการป้องกันสิทธิของประชาชน เป็นต้น

ทุกคนสามารถใช้โอกาสและประโยชน์จาก“บริการพร้อมเพย์” ได้เพียงคุณเข้าใจและเปิดใจเรียนรู้ และลองนำมาปรับใช้กับตัวคุณดูบ้าง เพราะการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสำหรับอนาคตของรูปแบบใหม่ทางการเงินของโลกแห่งเทคโนโลยีจะพาคุณไปสู่การบริการที่หลากหลายมากขึ้นและเข้ามาเป็นทางเลือกให้คุณพิจารณาในการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด

เรียบเรียงโดย Salary Investor
ข้อมูลอ้างอิงจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

Facebook Comments
SHARE
Salary Investor
“คนทำงาน” ที่ชอบลงทุนกับความรู้ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น