เปิดมาตรการ “รับเงินชดเชย” กรณีผลกระทบโควิด-19 และอื่นๆ จาก “ประกันสังคม”

การประกาศปิดสถานที่เสี่ยง “โควิด-19” ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ  ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ลูกจ้าง โดยเฉพาะกลุ่มห้างสรรพสินค้า และสถานที่ที่ถูกสั่งปิด ทำให้ประชาชนจำนวนมากตกอยู่ในสถานะ “คนว่างงาน” 

สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำ หรือผู้ประกันตนเอง จะมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือ จากการว่างงานในกรณีต่างๆ จากกองทุนประกันสังคม

และมีการขยายกำหนดเวลาในการจ่ายเงินสมทบ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะนี้ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วหากใครที่กำลัง “ว่างงาน” มาศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมกันดีกว่า จะได้ไม่พลาดเงินชดเชยนี้ไปเปล่าๆ

โดยมาตรการทั้งหมดนี้ ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี (มีมติเมื่อ 20 มี.ค. 63) และทันทีที่รู้ตัวว่า “ว่างงาน” จะต้องไปขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้ว่างงาน” ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน หรือที่สะดวก ภายใน 30 วัน 

เพื่อแสดงสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพราะหากไปช้ากว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานที่ว่านี้ได้เลย 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานด้วย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน ที่นี่เลย! https://empui.doe.go.th/auth/index

Facebook Comments