อัพเดท! มาตรการช่วยเหลือ “ลูกหนี้จาก Covid-19” ของธนาคารต่างๆ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

ให้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม หากใครที่เป็นลูกหนี้ธนาคารไหน อย่าเพิ่งวิตกกังวลไป มาดูมาตราการต่อไปนี้ เพื่อหาทางคลี่คลายปัญหากันต่อไป

1. ธนาคารออมสิน

ออมสิน ช่วยอีก.. ปรับมาตรการช่วยลูกค้าเงินกู้สู้ภัยโควิด เพิ่มเวลาให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ธนาคารฯ ดำเนินการทันที ตั้งแต่ 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย.63 ..ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียน

อัพเดทล่าสุด วันที่ 21 เม.ย. 63
https://www.gsb.or.th/news-events/press-releases/2563/Apr/GSBPR41.aspx 

2. ธนาคารกสิกร

มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าผู้ประกอบการ ของธนาคารกสิกรไทย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า 3 ด้าน ได้แก่

1. พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย
2. พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย
3. ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

อัพเดทล่าสุด วันที่ 7 เม.ย. 63
รายละเอียด https://kasikornbank.com/th/announcement/Pages/JustSayHelp-rate.aspx

3. ธนาคารไทยพาณิชย์

SCB พร้อมที่จะเดินเคียงข้างคุณ เพื่อก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน ด้วยมาตรการดูแลพิเศษด้านสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (ยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาท) ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

อัพเดทล่าสุด วันที่ 21 เม.ย. 63
รายละเอียด
https://www.scb.co.th/th/about-us/news/mar-2563/nws-help-covid-19-qa.html

4. ธนาคากรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน ธนาคารห่วงใยความเดือดร้อนของลูกค้า ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ลดเกณฑ์ชำระขั้นต่ำ ลดดอกเบี้ย และพักชำระหนี้

อัพเดทล่าสุด วันที่ 21 เม.ย. 63
รายละเอียด
https://www.bangkokbank.com/th-TH/COVID19-Update

5. ธนาคารทีเอ็มบี & ธนชาต

ทีเอ็มบีและธนชาต ห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผนึกความร่วมมือออกมาตรการ “ตั้งหลัก” ช่วยเหลือลูกค้ารายใหญ่-รายย่อย พักชำระเงินต้นได้สูงสุด 6 รอบบัญชี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไม่สะดุด

อัพเดทล่าสุด วันที่ 21 เม.ย. 63
รายละเอียด : https://www.tmbbank.com/newsroom/news/pr/view/press-loan-covid19.html

6. ธนาคารกรุงศรี

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกค้าบุคคล ผู้ประกอบการรายย่อย และลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการแพร่เชื้อ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงไปในวงกว้างขณะนี้ โดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยประคับประคองและผ่อนปรนภาระตลอดจนความวิตกกังวลต่างๆ ของลูกค้า ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้

อัพเดทล่าสุด วันที่ 21 เม.ย. 63
รายละเอียด :
https://www.krungsri.com/bank/th/NewsandActivities/Krungsri-Banking-News/assist-impacted-covid-19.html

7. ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและการระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่ ล่าสุดพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกค้าสินเชื่อปกติ นาน 3 เดือน พร้อมเปิดช่องทางใหม่ให้ยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ www.krungthai.com/covid19 และ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

อัพเดทวันที่ 2 เม.ย. 2563
รายละเอียด :
https://krungthai.com/th/krungthai-update/news-detail/511

Facebook Comments