เปิดโพย “ธุรกิจ” ที่จะฟื้นตัวได้ “ช้า” และ “เร็ว” หลัง COVID – 19

แม้ว่าสถานการณ์โควิดจะเริ่มคลี่คลายลงแล้ว แต่ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และภาคธุรกิจไว้ ความบอบช้ำครั้งนี้ ทำให้หลายธุรกิจเริ่มมองหาลู่ทางเพื่อพลิกฟื้นธุรกิจให้สามารถไปต่อได้

“ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน” คาดว่า หากสถานการณ์สามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายในครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจไทยจะมีการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่จะใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับลักษณะ หรือโครงสร้างของแต่ละธุรกิจ รวมถึงความรุนแรงของผลกระทบที่ธุรกิจนั้นได้รับ
มาดูกันว่า มีธุรกิจอะไรบ้างที่สามารถฟื้นตัวได้รวดเร็ว และธุรกิจใดจะฟื้นตัวได้ช้า หลังจากผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป และกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

นอกจากนี้ยังคาดว่า จะมีธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่ต้องปิดกิจการไป เนื่องจากอาจเป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีสภาพคล่องไม่เพียงพอเลี้ยงพนักงาน และธุรกิจในช่วงที่มีปัญหาต่อเนื่องกันหลายเดือน หรืออาจเป็นธุรกิจที่เข้าถึงแหล่งเงินทุน และความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ค่อนข้างยาก ส่งผลให้ไม่สามารถก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้
Facebook Comments