อาชีพแบบไหน? ที่หุ่นยนต์ AI ก็ยังแทนไม่ได้ !

ทุกวันนี้หุ่นยนต์ หรือ A.I. (ปัญญาประดิษฐ์) เข้ามาทำงานแทนที่คนมากขึ้นเรื่อยๆ แถมยังเข้ามาในสายอาชีพที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากขึ้นทุกวันๆ คำถามคือ? แล้วถ้าเราไม่อยากโดน AI เข้ามาแทนที่! สายอาชีพอะไร? ที่ AI ยังแทนที่ได้ยากบ้างหนอ?

หากแบ่งประเภทงานตามลักษณะงาน จะสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่

[AI ยังแทนที่ได้ยาก] :
1. งานใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีการปรับตัวตามสถานการณ์ หรือ Non-Routine Cognitive work (NR-C)
2. งานใช้แรงที่ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ หรือ Non-Routine Manual work (NR-M)

[AI เข้ามาแทนที่มากขึ้น] :
3. งานใช้ความคิด ที่มีลักษณะซ้ำๆ หรือ Routine Cognitive work (R-C)
4. งานใช้แรง ที่มีลักษณะซ้ำๆ หรือ Routine Manual work (R-M)

CEO ของ LinkedIn กล่าวว่า “ ในด้านการพัฒนาตัวเอง ช่องว่างทางทักษะกลับไม่ใช่เรื่อง coding แต่เป็น soft skills มากกว่า เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกัน ความสามารถในการปรับตัว และทักษะการจัดสรรเวลา ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องการมากที่สุดในปี 2019 ” นอกจากนี้ WEF ( The World Economic Forum) ได้มีความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากทักษะเหล่านั้น การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) จะเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ต้องการอย่างมากในอีก 5 ปีข้างหน้า

แต่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร และคุณอาจไม่ได้มีทักษะที่ดีพร้อมเท่ากับอาชีพแพทย์ วิศวกร หรืออาชีพอื่นๆ แต่ทักษะความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ สามารถสร้างและพัฒนาขึ้นมาได้และต้องใช้เวลา ทั้งนี้ก็อย่าลืมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง soft skills และ hard skills เพิ่มเติมอยู่เสมอถ้าไม่อยากถูกแทนที่ด้วย AI

Reference :
https://cnb.cx/2IP0why
https://bit.ly/35BUNpa

Facebook Comments