5 อันดับ “สายงาน” “ที่นายจ้างต้องการ” หลัง COVID-19

JobsDB (ประเทศไทย) เปิดผลสำรวจผู้ประกอบการและคนทำงานที่ได้รับผลกระทบการระบาดโควิด-19 ครอบคลุมคนทำงานกว่า 1,400 คน และผู้ประกอบการกว่า 400 คน

พบว่า กว่า 25% ของคนทำงานได้รับผลกระทบโดยตรง โดยแบ่งตามระดับความรุนแรง คือ 9% ถูกเลิกจ้าง และ 16% ถูกหยุดงานแต่ยังคงสถานะลูกจ้าง
ส่วนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ พนักงานอยู่ในกลุ่มเงินเดือนต่ำกว่า 16,000 บาท โดยอยู่ในลักษณะงานเป็นสัญญาจ้าง พนักงานอายุมากกว่า 45 ปี และพนักงานในองค์กรที่มีพนักงานน้อยกว่า 50 คน
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ กว่า 88% ยังมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์การจ้างงานในอีก 6 เดือนข้างหน้า…
โดยพบว่า 5 สายงานที่มีแนวโน้มการจ้างงานมากที่สุด ได้แก่
1. งานไอที
2. งานการตลาด/งานประชาสัมพันธ์
3. งานขาย/งานบริการลูกค้า/งานพัฒนาธุรกิจ
4. งานท่องเที่ยว/งานโรงแรม
5. งานจัดซื้อ
ทั้งนี้ องค์กรต่างๆ ควรเร่งกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อลดความรู้สึกไม่มั่นคงในการทำงาน โดยสร้างจุดแข็งและสร้างความแตกต่างในเชิงผลตอบแทนจะได้เปรียบในการดึงคนที่มีความรู้ ความสามารถไปร่วมงานเพื่อหวังให้ตลาดแรงงานขับเคลื่อนด้วย “คนทำงาน”
ข้อมูลผลสำรวจ ‘Laws of Attraction’ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : https://th.jobsdb.com/en-th/cms/employer/laws-of-attraction/
Facebook Comments