เตือน! 2 สิทธิประกันสังคม ม.33/39 รีบใช้ก่อนสิ้นปี!

รีบใช้สิทธิ์ก่อนหมดปี!!
ใครยังไม่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39
รีบเลยจ้าา (สิทธิ์ สามารถใช้ได้ปีต่อปีเท่านั้น)

ทั้งสิทธิ์การทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ว่าจะขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด
และการตรวจร่างกายฟรี 14 รายการ สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งกับโรงพยาบาลรัฐ เอกชน
รวมถึงคลินิกทันตกรรมก็ได้ด้วย

สิทธิทันตกรรม (ไม่ต้องสำรองจ่าย) :
วงเงิน 900 บาท/ปี
– ขูดหินปูน
– อุดฟัน
– ถอนฟัน
– ผ่าฟันคุด

ใส่ฟันปลอม :
ได้รับค่าฟันปลอม และค่ารักษาพยาบาล ภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม
แบ่งเป็น 2 กรณี
ฟันปลอมแบบถอดได้บางส่วน
– 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
– มากกว่า 5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริง วงเงินไม่เกิน 1,500 บาท
ฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งปาก
– ทั้งปากบน หรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง วงเงินไม่เกิน 2,400 บาท
– ทั้งปากบน และล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง วงเงินไม่เกิน 4,400 บาท

สิทธิตรวจร่างกาย (ตรวจฟรี 14 รายการ) :

การตรวจร่างกายตามระบบ
– การคัดกรองการได้ยิน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
– การตรวจเต้านมโดยแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณสุข (อายุ 30 ปีขึ้นไป)
– การตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (อายุ 40 ปีขึ้นไป)
– การตรวจสายตาด้วยsnellen Eye Chart (อายุ 55 ปีขึ้นไป)

การตรวจทางห้องปฎิบัติการ
– ความสมบูรณ์ของเม็ดเลิด CBS (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
– ตรวจปัสสาวะ (อายุ 55 ปีขึ้นไป)

การตรวจสารเคมีในเลือด
– น้ำตาลในเลือด FBS (อายุ 35 ปีขึ้นไป)
– การทำงานของไต (อายุ 55 ปีขึ้นไป)
– ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol (อายุ 20 ปีขึ้นไป)

การตรวจอื่นๆ
– เชื้อไวรัสตับอักเสบ (สำหรับคนเกิดก่อน พ.ศ.2535)
– มะเร็งปากมดลูก (อายุ 30 ปีขึ้นไป)
– มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA (อายุ 30 ปีขึ้นไป)
– เลือดในอุจจาระ FOBT (อายุ 50 ปีขึ้นไป)
– เอกซเรย์ปอด (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.sso.go.th/

Facebook Comments