เปิดผลประกอบการ “บริษัทประกันภัย” กำไรโตเกินคาด! จาก COVID – 19

COVID-19 ทำให้มีหลายธุรกิจประสบปัญหากันถ้วนหน้า….แต่กับ “ธุรกิจประกันภัย” ในไทย กลับเป็นโอกาส “ทำกำไรพุ่งสวนกระแส” ธุรกิจอื่นๆ เพราะผู้คนมีความตื่นตัวในการทำประกัน เพื่อปกป้องความเสี่ยงในการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นมาก

จากข้อมูลผลประกอบการไตรมาสแรก ปี 2563 จากทาง SET พบว่า “บริษัทประกันภัย” หลายเจ้า กำไรเติบโตขึ้นมากจากปีที่แล้ว (อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย.63 จาก set.or.th) ดังนี้
1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI
“ประกันโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ” ผลตอบรับดีมาก ทะลุเป้าหมาย มียอดขายราว 500,000 กรมธรรม์ จากตั้งไว้ที่ 300,000 กรมธรรม์
ไตรมาสแรกปี 2563 ทำกำไรสุทธิไป 688.8 ล้านบาท และมีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 14.9%
2. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP 
มีเบี้ยประกันโควิด-19 ยอดขายกว่า 300 ล้านบาท กรมธรรม์กว่า 500,000 ฉบับ ทำให้ไตรมาสแรกปี 2563 ทำกำไรสุทธิไป 527.6 ล้านบาท และมีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 1.47%
3. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แคมเปญ “เจอ จ่าย จบ” มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ไตรมาสแรกปี 2563 ทำกำไรสุทธิ 191.7 ล้านบาท และมีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 34.7%
4. บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
มียอดขาย “ประกันสุขภาพ” จำนวนมากในช่วง COVID-19 เริ่มระบาด ส่งผลให้ไตรมาสแรกปี 2563 ทำกำไรสุทธิไป 179.4 ล้านบาท และมีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 21.79%
5. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มีผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ โดยเฉพาะประกันโควิด-19 ที่มียอดขายกว่า 100 ราย ต่อชั่วโมง ไตรมาสแรกปี 2563 ทำกำไรสุทธิไป 129.5 ล้านบาท และมีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 127.5% เลยทีเดียว
แต่ที่สำคัญกว่าการที่บริษัทได้กำไร คือการที่ผู้คนมีความตื่นตัวในการดูแลสุขอนามัย เห็นความสำคัญของการทำประกันสุขภาพ เพราะจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ หรือช่วยบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย.63 จาก set.or.th

Facebook Comments