10 ข้อคิดทรงพลัง “จงอย่าสูญสิ้นศรัทธากับเป้าหมายในชีวิตของคุณ

คนเรามักชื่นชมความสำเร็จของคนอื่นเพียงภาพที่เราเห็นวันนี้ ตอนที่พวกเค้ามันถึงจุดสุดยอดแล้ว แต่คุณรู้ไหม? ทุกความสำเร็จกว่าจะได้มาต้องผ่านการเดินทางที่ยาวนาน หล่อหลอมด้วยความล้มเหลว แต่ทุกความล้มเหลวมักสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นทุกครั้ง ความลับของความสำเร็จเบื้องหลังคือความล้มเหลวที่อาจเจ็บปวดตลอดเส้นทางที่เดินก็เป็นได้
แต่ทุกอุปสรรคและทุกเรื่องราวที่ผ่านมาจะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่สุด หล่อหลอมให้คุณเป็นคนที่ละเอียดอ่อนพร้อมยอมรับและเปิดใจเรียนรู้ มีสติในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณขับเคลื่อนการเดินทางไปสู่ประสบความสำเร็จ จงจำไว้ว่าทุกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณใกล้ชิดความฝันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

นี่คือ 10 ข้อคิดที่ทรงพลัง เป็นแรงพลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตไม่หยุดที่จะสู้ต่อไป “เพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดในชีวิตคุณ”

1. “Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.”

ถึงแม้ท่านวิสตันจะล่วงลับไปนานแล้ว แต่ผลงานที่ยิ่งใหญ่ของรัฐบุรุษชาวอังกฤษ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรสองสมัย เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาอักษรศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนว่าเขาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสงครามของศตวรรษที่ 20 
#Winston Churchill

2. “Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”
#Confucius

3. “I never lose. I either win or learn.”

“ทุกบทเรียนที่ผ่านมาในชีวิตคือการเรียนรู้ ชัยชนะจะเกิดจากทุกประสบการณ์ที่คุณได้ผ่านมันมา”
“ผมไม่เคยสูญเสีย ผมคิดว่าไม่ชนะก็ได้เรียนรู้”
#Nelson Mandela

4. “To conquer frustration, one must remain intensely focused on the outcome, not the obstacles.”
#T.F. Hodge 

5.“Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.”
#Samuel Beckett

6. “Nothing ever goes away until it has taught us what we need to learn.”
#Pema Chödrön

7. “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”
#Thomas Edison

“ผมไม่เคยล้มเหลว แต่ได้ค้นพบว่ามีกว่า 10,000 หนทางที่ไม่บังเกิดผล” มองทุกความยากเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ความสำเร็จมักเลือกคนที่มีความอดทนที่สุดเสมอ

8. “Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway.”

ความฝันเป็นสิ่งที่หอมหวานก็ต้องใช้เวลาและความอดทนนาน จะกลัวอะไรกับเพียงเรื่องเท่านี้ เพราะอย่างไรไม่ช้าหรือเร็วก็ย่อมผ่านมันไปได้
#Earl Nightingale

9. “Nothing in the world can take the place of perseverance. Perseverance and determination alone are omnipotent”

ความสำเร็จไม่ได้มาเพียงแค่ทำงานหนัก แต่ในชีวิตจริงซับซ้อนกว่านั้นมาก เพราะกว่าจะได้ความสำเร็จในแต่ละอย่างมานั้น ชีวิตต้องพบอุปสรรคและบททดสอบมากมาย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้จิตใจเข้มแข็ง คงมีเพียงความตั้งใจที่มั่นคงและความเพียรพยายามเท่านั้น ที่จะก้าวผ่านไปได้
#Calvin Coolidge

10. “Seek patience and passion in equal amounts. Patience alone will not build the temple. Passion alone will destroy its walls.”

ความอดทนและความปรารถนาที่แรงกล้าจะต้องมาพร้อมกัน!!
การมี Passion จะสามารถทลายกำแพงภายในจิตใจคุณได้ แต่ก็ไม่อาจสร้างสิ่งที่คุณฝันได้ ถ้าคุณไม่มีความพยายามและอดทนมากพอ…
#Maya Angelou

Souce

SHARE
Salary Investor
“คนทำงาน” ที่ชอบลงทุนกับความรู้ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น