7 นิสัย ที่ทำให้ “เพื่อนร่วมงานรัก เจ้านายเอ็นดู”

การวางตัวในที่ทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นที่รัก ของทั้งเจ้านายเพื่อนร่วมงาน แบบจริงใจ ไม่ต้องแสแสร้งแกล้งทำ ยิ่งทำให้เราเป็นคนที่น่าคบหามากยี่งขึ้น…

1. ลองแก้ปัญหา ด้วยตัวเองก่อนให้ถึงที่สุด

เนื่องจากทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องดูแลอยู่แล้ว เวลาที่เราเจอปัญหา ก่อนที่จะเรียกหาความช่วยเหลือจากผู้อื่น ให้เราลองพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถก่อน

แล้วถ้ายังแก้ไม่ได้จริงๆ ค่อยเอาปัญหาไปลองปรึกษาเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงาน จะทำให้คนที่มาช่วย รู้สึกถึงความพยายามของเรา และอยากช่วยแก้ปัญหานั้นอย่างเต็มใจ

2. จริงใจกับทุกคน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

“ความจริงใจ” เป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ และมีพลังมากในการชนะใจหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน การนินทาผู้อื่น ไม่ว่าจะคนนอกหรือคนในบริษัทเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ จงเป็นที่จริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง

3. ให้ความสำคัญกับ “เวลา”

ไม่มีใครชอบ “คนที่ไม่รักษาเวลา” เพราะเวลาของทุกคนล้วนมีค่า การมาก่อนเวลานัดเสมอ เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจแรกได้อย่างดีเยี่ยม เพราะก็รักษาเวลายังหมายถึงการ “ให้เกียรติ” คนที่เรานัดหมายด้วย

4. “ฟัง” มากกว่าพูด

หลายปัญหาในที่ทำงาน ไม่ว่าจะการเมืองข้างใน หรือการแบ่งพรรคแบ่งพวกในที่ทำงานมาจากการ ไม่ยอมฟังความเห็นของอีกฝ่าย เพราะต่างคนก็จะมีเหตุผลที่คิดว่าตัวเองถูกต้องเสมอ ลองเปิดใจ “รับฟัง” และหันหน้ามาคุยกันอย่างเปิดอก จะช่วยให้ปัญหานั้นจบลงแบบง่ายๆ ก็เป็นได้

5. กล้าแสดงความคิดเห็น

ค่านิยมของสังคมไทยยุคเก่า การยกมือขอแสดงความคิดเห็นอาจะเป็นเรื่องยาก แต่การทำงานยุคสมัยนี้ คนที่ “กล้าแสดงความคิดเห็น แบบสร้างสรรค์” มักจะมีโอกาสเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงาน และมีการทำการบ้านมาอย่างดี

6. ขอคำแนะนำ เพื่อพัฒนาตัวเองเสมอ

หัวหน้าหรือคนทำงานเก่งๆ ส่วนมากจะมีนิสัยเป็นผู้ให้เสมอ และจะเอ็นดูคนที่อยากพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เราต้องแสดงออกถึงความกระตืนรือร้น สนใจในงานนั้นจริงๆ คนเหล่านั้น จะให้คำแนะนำที่ดีแก่คุณอย่างแน่นอน

7. ขอโทษเมื่อทำผิด พร้อมหาทางออกให้

แน่นอนว่า ไม่มีใครถูกได้ตลอดเวลา ทุกคนย่อมต้องมีวันผิดพลาด ถ้าทำผิดก็ควร เอ่ยคำ “ขอโทษอย่างจริงใจ” แต่ไม่จบแค่นั้น เราต้องเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาด้วย เพื่อแสดงความรับผิดชอบ และทำให้หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเห็น ว่าเรากำลังพยายามแก้ปัญหานั้นอย่างถึงที่สุด