“Carrot and stick” กับ 5 ปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีความสุขกับการทำงาน

“Carrot and stick” เป็นวลี ที่พบบ่อยในการทำงาน (ต่างชาติมักใช้กัน) ในเรื่องของการบริหารคน
“Carrot” หรือ แครอท ในภาษาไทย อุปมาอุปไมย ก็คือ การให้รางวัล ในขณะที่ “Stick” ก็เปรียบเสมือน ไม้เรียว

อธิบายกันง่ายๆ Carrot and Stick ก็คือวิธีการ หรือมาตรการที่ใช้ในการให้รางวัล และการลงโทษ เพื่อนำไปสู่การสร้างพฤติกรรมที่ดีของพนักงานในองค์กร ตัวอย่างเช่น ถ้าทำดี ก็ได้รางวัลไป แต่ถ้าทำผิด ก็ต้องโดนลงโทษกัน

แต่วิธีการแบบนี้ มันใช้ได้ผล กับคนทำงานในยุคนี้หรือเปล่า?

จากการศึกษาในต่างประเทศ (Dr. Paul Marciano) พบว่า วิธีการ Carrot and Stick พบว่าใช้ไม่ได้ผล และ มิหนำซ้ำดันทำให้ขวัญและกำลังใจของพนักงานตกต่ำและก็แย่ลงไปด้วยดังนั้น การที่จะบริหารคนในยุคสมัยนี้ จะเอาวิธีการแบบเดิมๆ มาใช้คงจะไม่ได้อีกแล้ว

สำหรับบริษัท หรือผู้บริหาร ก่อนที่จะคิดหาวิธีสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ลองมาทำความเข้าใจกันก่อน กับประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เรื่องเงิน 

เรื่องเงิน มันสำคัญต่อพนักงาน แต่ไม่ใช่สำคัญที่สุด เงินที่พวกเขาได้ ต้องยุติธรรมเหมาะสมกับสิ่งที่เขาตอบแทนให้กับองค์กร จุดเริ่มต้นของความล้มเหลวในการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน มักมีจุดเริ่มต้นจากตรงนี้
เพราะเรื่องเงิน มันเป็นเรื่องพื้นฐาน ที่พนักงานต้องรู้สึกได้ก่อนว่า สิ่งที่เขาได้ มันโอเค มันดี มันยุติธรรมกับตัวเขา จากนั้น การสร้างขวัญและกำลังใจก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้น

2. เรื่องการให้รางวัล 

ไม่ได้หมายถึงการต้องมาตั้งรางวัล หรือ แจกรางวัลกันทุกเดือน แต่หมายความว่า ถ้าพนักงานทำงานได้ดี ก็ต้องได้รับการชมเชย ได้รับการกล่าวถึงอย่างเปิดเผย เพราะพนักงานเองก็ย่อมอยากให้ทุกคนในองค์กรรับรู้ว่า เขาได้ทำสิ่งดีๆ อะไรบ้างให้กับองค์กร พวกเขาย่อมอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร ที่ทุกคนมองเห็นได้

3. เรื่องการให้โอกาส และให้อำนาจ 

พนักงานย่อมอยากได้รับโอกาส ได้อำนาจบางส่วนในการทำงาน หรือ ในการได้ลงมือทำด้วยความคิดริเร่ิม หรือ ด้วยไอเดียของพวกเขา แต่หลายๆ บริษัท แทนที่จะเปิดโอกาส กลับกลายเป็นสร้างระบบระเบียบมากมาย ทำให้พนักงานอึดอัด ไม่สามารถแสดงความสามารถ หรือ ศักยภาพของเขาได้เต็มที่ สุดท้ายพนักงานเหล่านี้ ก็​ไม่สามารถอยู่ต่อไปกับองค์กรได้

4. เรื่องความเชื่อใจ 

พนักงานต้องการรู้สึกว่า หัวหน้า หรือผู้บริหาร ให้ความไว้วางใจพวกเขาในการทำงาน ไม่ใช่มากดดันหรือคอยจ้องจับผิดว่าในแต่ละวัน แต่ละชั่วโมงพวกเขาทำอะไร ความไว้ใขเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการทำงานร่วมกัน ถ้าไม่เหลือความไว้ใจแล้ว การทำงานต่อไป ก็เป็นเรื่องยาก

5. เรื่องความก้าวหน้า และ ความท้าทาย 

คงไม่มีใครอยากทำงานแบบเดิม ซ้ำไปซ้ำมาเป็นเวลาหลายๆ ปี แน่นอน ดังนั้น บริษัทก็ควรจะต้องวางแผน สร้างโอกาส สร้างความก้าวหน้า และ ป้อนงานที่ท้าทายให้กับพนักงาน การทำแบบนี้ ก็เสมือนเป็นการรักษาพนักงานระดับหัวกะทิ หรือ ระดับอื่นๆ ที่สำคัญขององค์กร ต่อไปได้

สุดท้าย ก็คงเป็นที่ตัวผู้นำองค์กร ผู้นำองค์กรจะต้องเป็น ผู้นำที่สามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานได้ สามารถแสดงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานเห็นได้

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า เงินอย่างเดียว หรือ ลงโทษอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้พนักงานมีใจให้กับองค์กรได้ ถ้าบริษัท ยังไม่เข้าใจ และ ยังไม่รู้จักปรับตัวอีก ต่อไปก็คงไม่เหลือคนดีๆ คนเก่งๆ คนที่รักองค์กร เอาไว้ทำงานเป็นแน่

Facebook Comments
SHARE
Dr. Rapeerat
อดีตผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผ่านประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี กับบริษัทต่างชาติและองค์กรระดับโลก ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับกลุ่มธุรกิจ SME, อาจารย์สอนในระดับปริญญาโท, วิทยากรรับเชิญ และเจ้าของแฟนเพจ "มนุษย์เงินเดือนพันธ์ุใหม่" ที่มีคนติดตามกว่าสามแสนคน