เพื่อนร่วมงานของคุณเป็น “ลิง” พันธุ์ไหน?

จากงานวิจัยของจิตแพทย์ชาวญี่ปุ่น ดร.นะโงะชิ ยะซุฟุมิ ได้เปรียบเทียบพฤติกรรมมนุษย์กับนิสัยของ “เอป” (ape) หรือลิงไร้หาง 4 สายพันธุ์ อุรังอุตัง กอริลลา ชิมแปนซี และโบโนโบ

มาดูกันดีกว่าว่าลิง สายพันธุ์ไหน? มีลักษณะนิสัยตรงกับเพื่อนร่วมงานของเรา และคุณเองเป็นลิงแบบไหน?

เพราะแต่ละสายพันธุ์ จะเหมาะกับงานไม่เหมือนกัน ควรจะอยู่ด้วยอย่างไร หรือจะเข้าหาอย่างไร? เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด…

Put the right “monkey” >> In the right job…

1. คนสายพันธุ์ “อุรังอุตัง”

เป็นคนชอบฉายเดี่ยว ไม่ค่อยวุ่นวายกับใคร ไม่แสดงออกทางอารมณ์ มีโลกส่วนตัวสูง ยืนหยัดด้วยตัวเอง หลงใหลอะไรแล้วจะไม่ล้มเลิกง่ายๆ

มีความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ในตัวจึงมักเป็นผู้วางแผนและผลิตสินค้าแปลกใหม่แห่งยุค

 

2. คนสายพันธุ์ “กอริลลา”

เป็นคนจริงจัง คิดถึงพวกพ้อง แต่ขี้กลัว ชอบใช้ชีวิตแบบเดิมๆ เป็นคนเงียบๆ ให้เกียรติผู้อื่นและยึดกฎระเบียบเป็นที่ตั้ง จึงถนัดกับการทำงานแบบเดิมๆ ที่ตายตัว ไม่ถนัดงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากนัก

 

3. คนสายพันธุ์ “ชิมแปนซี”

เป็นคนกระตือรือร้น มีศักยภาพในการทำงานสูง ชอบการแข่งขันท้าทาย ตัดสินใจเร็ว มีความเป็นผู้นำ ทะเยอทะยาน ชอบงานที่เป็นด่านหน้า ขาลุย ไม่ชอบงานที่อยู่ติดโต๊ะ

4. คนประเภทโบโนโบ

เป็นคนแสดงออกทางอารมณ์ชัดเจน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล ช่างสังเกตความรู้สึกของผู้อื่น ทำหน้าที่สร้างสีสันและบรรยากาศภายในทีม ช่วยแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคนในทีม เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค

จึงถนัดงานบริการลูกค้า หรืองานการตลาด แต่ไม่ถนัดงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ หรือใช้เหตุผล

อ่านเพิ่มเติมได้กับหนังสือ เพื่อนร่วมงานของคุณเป็นลิงแบบไหน” 

Facebook Comments
SHARE
Yo Kulsinee
“มุ่งหาข่าวสาร สร้างสรรค์ผลงานที่ถูกต้อง เพื่อนำเสนอให้นักลงทุนได้อ่าน”