10 กองทุน LTF ตัวท็อป ผลตอบแทนโดดเด่น 10 อันดับ ปี 2019

‘กองทุนที่ดี’ หลายครั้งนอกจากทำผลตอบแทนที่ดีแล้ว ยังต้องเป็นกองทุนที่ทำผลตอบแทนดี “อย่างต่อเนื่อง” ด้วย

นี่ก็ใกล้สิ้นปีแล้ว เรามีกองทุน LTF  ที่ทำผลตอบแทนดีๆ ติดอันดับ Top return ต่อเนื่องเป็นหลายๆ สัปดาห์ ประจำปี 2019 ที่น่าสนใจมาแชร์กัน ถ้าหากใครสนใจกองไหน อย่าลืมไปหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม ทำความเข้าใจนโยบายการลงทุนของแต่ละกอง ก่อนตัดสินใจลงทุนกันด้วย 

1. SCBLT2 : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส

รายละเอียดกองทุน :
https://www.wealthmagik.com/FundInfo/FundProfile-SCBAM-LTF-SCBLT2-กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว%20พลัส

2. LHSMART-LTF : กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว

รายละเอียดกองทุน :
https://www.wealthmagik.com/FundInfo/FundProfile-LHFUND-LTF-LHSMART%20LTF-กองทุนเปิด%20แอล%20เอช%20สมาร์ท%20หุ้นระยะยาว

3. UOBLTF : กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

รายละเอียดกองทุน :
https://www.wealthmagik.com/FundInfo/FundProfile-UOBAM-LTF-UOBLTF-กองทุนเปิด%20ยูโอบี%20หุ้นระยะยาว

4. KFLTF50 : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

รายละเอียดกองทุน :
https://www.wealthmagik.com/FundInfo/FundProfile-KrungsriAsset-LTF-KFLTF50-กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว%20SET50

5. TISCOLTF-B : กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B

รายละเอียดกองทุน :
https://www.wealthmagik.com/FundInfo/FundProfile-TISCOAM-LTF-TISCOLTF%20B-กองทุนเปิด%20ทิสโก้%20หุ้นระยะยาว%20ชนิดหน่วยลงทุน%20B

6. JB25 LTF : กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว

รายละเอียดกองทุน :
https://www.wealthmagik.com/FundInfo/FundProfile-TMBAM-LTF-JB25%20LTF-กองทุนเปิด%20JUMBO%2025%20ปันผล%20หุ้นระยะยาว

7. KSET50LTF : กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

รายละเอียดกองทุน :
https://www.wealthmagik.com/FundInfo/FundProfile-KTAM-LTF-KSET50LTF-กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว%20SET50

8. SCBLT3 : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว


รายละเอียดกองทุน :
https://www.wealthmagik.com/FundInfo/FundProfile-SCBAM-LTF-SCBLT3-กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว

9. TISCOLTF-A : กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A

รายละเอียดกองทุน :
https://www.wealthmagik.com/FundInfo/FundProfile-TISCOAM-LTF-TISCOLTF%20A-กองทุนเปิด%20ทิสโก้%20หุ้นระยะยาว%20ชนิดหน่วยลงทุน%20A

10. 1S-LTF : กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว

รายละเอียดกองทุน :
https://www.wealthmagik.com/FundInfo/FundProfile-ONEAM-LTF-1S%20LTF-กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว

สุดท้ายก่อนจะเลือกลงทุนในกองทุนไหน อยากให้นักลงทุนศึกษาให้เข้าใจแนวทางการลงทุนของกองทุนนั้นๆ ให้ดีก่อน ว่าเหมาะกับความเสี่ยงของเราหรือไม่? เพื่อจะได้ลงทุนได้อย่างสบายไป ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการซื้อกองทุน LTF ในช่วงปลายปี 2019 นี้

Reference :
https://www.wealthmagik.com/FundInfo/TopReturn.aspx#

SHARE
“คนทำงาน” ที่ชอบลงทุนกับความรู้ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น