คนที่มัก “พูดไม่รู้เรื่อง วกไปวนมา” ไม่ได้เป็นคนผิดปกติ เป็นแค่อาการของคนที่ “รู้มากเกินไป”

คนที่มัก “พูดไม่รู้เรื่อง วกไปวนมา” ไม่ได้เป็นคนผิดปกติ
เป็นแค่อาการของคนที่ “รู้มากเกินไป” และถ้าไม่รีบแก้ไขอาจกระทบ ต่อการทำงานที่มีลำดับขั้นตอน!!

“อาการพูดไม่รู้เรื่อง” (Curse of Knowledge) อาการถูกต้องคำสาปของการมีความรู้

ในหนังสือที่ชื่อว่า Made to Stick เขียนโดย Chip และ Dan Heath ได้กล่าวถึง “Curse of Knowledge” ว่าเป็นคำสาปที่ทำให้ “คนรอบรู้” ไม่สามารถเข้าใจได้ว่า “ความไม่รู้หรือการไม่รู้” นั้นเป็นยังไง โดยผู้เขียนก็ได้ยกตัวอย่างการทดลองในมหาวิทยาลัย Stanford ที่เรียกว่า “Tappers and Listeners”

โดยแบ่งผู้เข้าร่วมทดลองเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ “กลุ่มคนเคาะ” และ “กลุ่มคนฟัง” ฝ่ายคนเคาะต้องเคาะโต๊ะเป็นจังหวะเพลง ซึ่งเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักดี และให้ฝั่งคนฟังทายว่าคือเพลงอะไร ผลปรากฏว่าคนฟังสามารถตอบได้เพียง 3 เพลงจากทั้งหมด 120 เพลงเท่านั้น

นั่นเป็นเพราะ “คนเคาะ” ทราบว่าต้องเคาะเพลงอะไร ก็จะได้ยินเสียงเพลงนั้นในหัว ส่วน “คนฟัง” จะได้ยินเสียงเคาะโต๊ะเหมือนรหัสมอร์สที่ไร้ความหมาย ซึ่งนั่นทำให้เห็นว่า เราไม่สามารถจินตนาการถึง “ความไม่รู้” ไม่ออกเลยด้วยซ้ำ และนั่นมันก็คือคำสาปแห่งความรู้ที่เกิดขึ้นกับเรานั่นเอง

อาการนี้เป็นกับดักในการอธิบายสิ่งตางๆ ให้กับคนอื่น

อาการพูดไม่รู้เรื่องสามารถส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน โดยเฉพาะอาชีพ หรือการทำงานที่มีลำดับขั้นตอน เพราะกับดักนี้สามารถทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างคนในทีมได้

หรือแม้แต่ในการนำเสนอธุรกิจ กับดักนี้อาจทำให้เราพลาดโอกาสดีๆ ไปเพียงเพราะลูกค้าไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ

ลองเขียนในสิ่งที่คิดลงกระดาษ และฝึกซ้อมพูดบ่อยๆ

การมีความรู้ที่หลากหลาย นับว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ “ทักษะการสื่อสาร” ก็สำคัญ บางเรื่องอาจง่ายสำหรับเรา แต่อาจจะยากสำหรับคนอื่น เช่นนั้นหากรู้สึกว่าอธิบายสิ่งใดไป ผู้ฟังมักเกิดคำถาม หรือไม่เข้าใจบ่อยๆ ควรรีบแก้ไขก่อนที่ปัญหานี้จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตในระยะยาว

ซึ่งสามารถปรับปรุง และพัฒนาวิธีการพูดของตัวเองแบบง่ายๆ โดยการเขียนในสิ่งที่คิดลงกระดาษก่อน จากนั้นลองอ่านทบทวนอีกครั้ง แล้วดูว่าเราเข้าใจไหม ใช้ภาษายากเกินไปไหม สามารถแก้ไขเพิ่มเติมจุดไหนได้บ้าง เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้ลองซ้อมพูด และเมื่อฝึกจนชิน นิสัยการฝึกคิดให้เป็นระบบจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเอง

Facebook Comments