4 ทักษะ “จำเป็น” ของคนทำงาน ในยุค COVID-19

สถานการณ์ Covid -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป และเป็นปัจจัยเร่งให้ภาคธุรกิจหลายราย ต้องเข้าสู่ Digital Transformation เร็วขึ้นอย่างมาก

จึงเป็นเหตุผลสนับสนุนว่าทำไม “แรงงานจำเป็นต้องเพิ่มทักษะ” หันมาสนใจงานที่เทคโนโลยี หรือเครื่องจักรยังไม่สามารถทดแทนคนได้จากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
“BrandBuffet” ได้ทำการสรุปว่า มี 4 ทักษะ ที่คนทำงานจำเป็นต้องมีในยุคนี้ เพื่อให้คนทำงานสามารถอยู่รอดท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคนี้

1. ทักษะด้านเทคโนโลยี และแอปพลิเคชัน

ทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ จำเป็นมากๆ เพราะองค์กรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับตัวให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เช่น การควบคุมหุ่นยนต์ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ Big Data รวมถึงคลาวด์ เทคโนโลยี เป็นต้น

2. ทักษะการค้าขายบนออนไลน์

ทักษะด้านออนไลน์ และทางด้าน Digital Marketing ผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ และโซเซียลมีเดีย (โฆษณา, การสื่อสาร, Chat Bot, E-mail, marketing) การเขียนคอนเทนต์ ทักษะการใช้กราฟฟิกต่างๆ เช่น Photoshop การทำรูป การตัดต่อวิดีโอ รวมถึงการออกแบบ เว็บไซต์

3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ

การวิเคราะห์หรือแก้ไขปัญหา เป็นทักษะความเข้าใจที่ยังต้องใช้ทักษะของมนุษย์ เป็นหลัก เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาต่อด้วยเทคโนโลยี AI หรือระบบอัติโนมัติ จึงเป็นทักษะหนึ่ง ที่มนุษย์ยังไม่โดนแย่งงานจาก AI แต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนในอนาคต

4. ทักษะการ Work From Home อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ยังไม่มีแผนด้านนี้มาก่อน เริ่มหันมาวางแผนเพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน ทำให้หลายคนต้องปรับตัวด้วยความจำเป็น เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสนับสนุนการทำงาน เช่น ทักษะทางด้านการประชุม และการนำเสนอการประชุมผ่านออนไลน์ เป็นต้น
Facebook Comments