ผลวิจัยชี้! การตั้งใจทำงาน “ทีละอย่าง” (Mono – tasking) ดีต่อสมองและผลงานดี มากกว่า การทำงานแบบ “Multi – tasking”

ในปัจจุบันการทำงานแบบ “Multitasking skills” หรือการทำงานมากกว่า 1 ทักษะภายในเวลาเดียวกัน ถือเป็นความสามารถที่หลายองค์กรตามหา และอยากให้มีอยู่ในตัวพนักงานทุกคน

ซึ่งทักษะนี้ ฟังดูแล้วก็คงเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสีย แต่ผลจากความคิดของเราที่ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจส่งผลต่อ “สุขภาพจิตใจ” มากกว่าที่เราคิด!

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮุสตัน สหรัฐอเมริกา ทำการวิเคราะห์สภาวะอารมณ์ของอาสาสมัครด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พบว่า อาสาสมัครกลุ่มที่มีงานอื่นมาแทรกงานหลักตลอดเวลา แสดงสีหน้าและอารมณ์บ่งบอกว่า “ไม่มีความสุข” และ “กังวล” มากกว่าอีกกลุ่มที่ไม่มีงานแทรก
และนักวิจัยให้เหตุผลว่า การทำงานหลายอย่าง เราจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของ “เวลา” ทำให้ จิตใจของเราจะคิดกังวลอยู่กับงานที่อยู่ตรงหน้า และงานอื่นที่ทำไปพร้อมๆ กัน เกิดเป็นความกังวล กดดัน และหากทำงานไม่ทันตามกำหนด อาจทำให้เกิด “ความรู้สึกโทษตัวเอง” ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงภาวะซึมเศร้าได้
แต่ปัญหานั้น เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการทำงานแบบ “Mono tasking” หรือตั้งใจทำงานสำคัญเพียงชิ้นเดียว หรือทำทีละอย่างแบบมีสติ โดยเรียงลำดับความสำคัญของงาน เป็นวิธีที่ช่วยประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด แต่ก็อย่าลืมหาเวลาพักสมองบ้าง เพื่อจะได้มีแรงลุยงานชิ้นต่อๆ ไป

อ้างอิง : https://bit.ly/32uruE4https://bit.ly/32yvL9P

Facebook Comments