HOWTO อ่านให้เร็วขึ้น เป็นเท่าตัว! แถมจำแม่น ได้ใจความ

1. ทำความเข้าใจกับสิ่งที่อ่านก่อนคร่าวๆ

วิธีหนึ่งที่ทำให้คุณอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นคือ การเข้าใจสิ่งที่คุณอ่านคร่าวๆ ก่อนซึ่งทำได้โดยอ่านย่อหน้าแรกทั้งย่อหน้า อ่านประโยคแรกของย่อหน้าถัดมาและอ่านย่อหน้าสุดท้ายทั้งหมด

วิธีนี้จะทำให้จับจุดได้ว่า เรากำลังอ่านเกี่ยวกับอะไร ส่วนสำคัญที่สุดอยู่ตรงไหน เทคนิคนี้เหมาะสำหรับหนังสือที่คุณไม่คุ้นเคย หนังสือที่ยาวหรือมีเนื้อหาที่ยาก

2. มองหาคำสำคัญในหนังสือ

อีกเทคนิคหนึ่งที่สำคัญคือ การกวาดตาอ่านหนังสือแล้วหาคำสำคัญ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถทำความเข้าใจสิ่งที่คุณอ่านในเบื้องต้นได้โดยไม่เสียเวลาอ่านรายละเอียดสำคัญทั้งหมด

เพียงทำตามวิธีนี้ คุณก็จะประหยัดเวลาการอ่านของคุณไปได้กว่าครึ่ง และวิธีนี้เหมาะสำหรับการอ่านเนื้อหาที่สั้นและไม่ยาก เช่น บทความในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์

3. หลีกเลี่ยงการอ่านออกเสียงในหัว

มีหลายคนที่ชอบอ่านหนังสือ แบบอ่านออกเสียง บางทีสิ่งนี้เป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่ง เพราะว่าการอ่านออกเสียงแบบนี้จะทำให้คุณอ่านได้เร็วเท่าที่คุณสามารถออกเสียงออกมาได้

สำหรับวิธีการหลีกเลี่ยงการออกเสียงในหัวนั้น สามารถทำได้โดยการตั้งใจอ่าน มีสมาธิในการอ่าน หรือใช้สายตาในการอ่านแบบเร็วๆ

4. รู้ว่าส่วนไหนที่ ควรอ่านให้ช้าลง

แม้ว่าการอ่านเร็วจะเป็นสิ่งที่ดี แต่บางอย่างก็ต้องใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจบ้าง เช่นสิ่งที่เป็นประเด็นหลักสำคัญที่ค่อนข้างซับ ที่คุณต้องอ่านและวิเคราะห์ไปด้วย

ดังนั้นบางครั้งเราก็จำเป็นต้องอ่านให้ช้าลง การอ่านเร็วจะไม่ช่วยอะไรเลยถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจ ดังนั้นอีกทักษะหนึ่งที่เราควรฝึกไว้ก็คือการรู้ว่าส่วนไหนที่ควรให้เวลากับมัน

5. ไม่อ่านซ้ำความเดิม

การอ่านซ้ำความเดิม คือ การอ่านประโยค หรือส่วนหนึ่งของประโยคเดิมซ้ำหลายรอบ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แบบนี้จะทำให้คุณเสียเวลาในการอ่านมากขึ้น

วิธีการแก้ คือ ต้องมีสมาธิอ่านจริงๆ ตั้งแต่แรก ไม่ใช่อ่านแบบผ่านๆ หากกลัวลืมว่าอ่านถึงตรงไหนแล้ว ให้ใช้นิ้ว หรือปากกกา ชี้ตามจุดที่คุณกำลัง เพื่อป้องกันการอ่านซ้ำที่เดิมหลายรอบ

6. อ่านข้าม ในจุดที่คุณรู้อยู่แล้ว

หากเราอยากเพิ่มความเร็วในการอ่าน ควรจะฝึกอ่านข้ามข้อมูลที่คุณรู้ หรือเข้าใจอยู่แล้ว เพราะการอ่านส่วนที่คุณเข้าใจอยู่แล้วไม่จำเป็นมากนัก

เราสามารถเลือกว่าส่วนไหนที่ควรอ่าน โดยมองหาคำสำคัญ หรืออ่านประโยคแรก และประโยคสุดท้ายของทุกย่อหน้า วิธีนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าเนื้อหาที่ควรอ่านหรือไม่ สามารถข้ามส่วนไหนได้บ้าง

7. เขียนสรุปสั้นๆ

การเขียนอาจเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายคน แต่มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะช่วยให้เราจดจำข้อมูลได้ในระยะเวลาสั้นๆ ได้

โดยมีวิธีคือ สรุปใจความทั้งหมดลงในกระดาษหนึ่งแผ่น รวบรวมข้อโต้แย้งต่างๆ ของผู้เขียนไว้ในสองย่อหน้า รวมทั้งตัวอย่างสองสามตัวที่น่าสนใจ และที่สำคัญที่สุดคือ ให้เขียนสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วย หรือสิ่งที่เป็นแนวคิดอื่น ที่ดีกว่าลงไป และถ้าใช้ปากกาไฮไลท์เน้นคำสำคัญด้วยก็จะยิ่งได้ผล วิธีนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ และจดจำเนื้อหาทั้งหมดได้ในเวลาอันสั้น

8. คุยกับคนอื่น ถึงสิ่งที่คุณอ่าน

มีผู้อ่านหลายคน เป็นคนประเภทที่เรียนรู้จากการฟัง คนกลุ่มนี้จะสามารถจดจำข้อมูลใหม่ๆ ได้ดีเมื่อได้ยินข้อมูลใหม่ๆ

ถ้าเราสามารถเข้าใจสิ่งที่อ่านแบบที่สามารถโต้ตอบกับคนอื่นได้ นั่นเป็นสัญญาณที่ดี ว่าเราสามารถเข้าใจในเรื่องนั้นได้ดีแล้ว จึงสามารถเล่าและถ่ายทอดออกมาได้

SHARE
“มุ่งหาข่าวสาร สร้างสรรค์ผลงานที่ถูกต้อง เพื่อนำเสนอให้นักลงทุนได้อ่าน”