“พัฒนาการทำงาน” ด้วย 7 กฏ จิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จ

ข้อคิดดีๆ จากหนังสือ “The Seven Spiritual Laws of Success” เขียนโดย Deepak Chopra กฎด้านจิตวิญญาณทั้ง 7 ข้อนี้ จะทำให้เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของความสำเร็จ ในแบบของตัวเราเอง

เพราะคำตอบของการใช้ชีวิต เพื่อไปสู่ความสำเร็จ หัวใจสำคัญที่สุดคือ การทำความเข้าใจถึง “ความหมายที่แท้จริงของความสำเร็จ” ของตัวเราเอง

สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิต และพัฒนาการทำงานได้ ดังนี้

1. The Law of Pure Potentiality : ฝึกฝนให้ตัวเรามี “สติ” อยู่เสมอ

กฎแห่งศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน คือการหันกลับเข้าหาภายในตัวเองไม่มุ่งยึดวัตถุภายนอก เพราะการยึดติดกับวัตถุ ก็คือการต้องการการยอมรับจากคนอื่น

แต่ถ้าหากเรามีความมั่นคงในใจแล้ว เราจะไม่รู้สึกหวั่นไหวต่อความคิดเห็นของคนอื่นเลย ชีวิตเราจะกำหนดเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของใครทั้งนั้น

จงแบ่งเวลาเพื่ออยู่กับตัวเองบ้าง อยู่กับความเงียบสงบ แล้วฟังความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง ความเงียบจะทำให้หายสับสน จิตใจเริ่มสงบขึ้น ทำบ่อยๆ ก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้น

2. The Law of Giving “คุณค่าทางจิตใจ” ยิ่งให้ยิ่งได้รับเสมอ

หลักการง่ายๆ ในการสร้างพลังบวกให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองและผู้อื่น นั่นคือ “การให้” ซึ่งการให้อาจไม่ใช่สิ่งของ หรือเงินทองเท่านั้น แต่อาจเป็นเรื่องง่ายๆ อย่างเช่น คำชม หรือความห่วงใยเล็กๆ น้อยๆ ที่มีคุณค่าทางจิตใจก็ได้

มหาเศรษฐีหลายคนที่สร้างความสำเร็จด้วยตัวเองมักจะเป็นคนที่มองหาข้อดีในตัวคนอื่นอยู่เสมอ และยังพูดชมออกมาเพื่อสร้างพลังงานดีๆ ให้เกิดขึ้นในที่ทำงานอีกด้วย คนพูดก็ได้ฝึกมองบวก คนรับฟังก็ได้ความรู้สึกดี และมีคุณค่า

3. The Law of Cause and Effect “ผลลัพธ์” เกิดขึ้นจากการกระทำเสมอ

เพราะผลลัพธ์ของทุกอย่าง เกิดขึ้นจากการกระทำ นี่ยังคงเป็นหลักการง่ายๆ ของทุกสิ่งบนโลก ฉะนั้นความคิด หรือการกระทำใดๆ ที่ถูกส่งออกไปจากตัวเราย่อมจะย้อนกลับมาหาตัวเราเสมอ

ฉะนั้นเราต้องเตือนตัวเองให้หมั่นคิดบวก ความคิดก็จะพาให้เราปฏิบัติตัวดีด้วยอารมณ์แจ่มใสต่อคนอื่น ซึ่งกฎข้อนี้จะทำให้เราคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลอยู่เสมอ และคอยคิดถึงผลที่ตามมา เพื่อการปฏิบัติตัวและทำงานที่ดีขึ้นของเราเอง

4. The Law of Least Effort  “ยอมรับ” ในสิ่งนี้เกิดขึ้น แล้วก้าวผ่านมันไป

กฎข้อนี้คือกฎแห่งการยอมรับต่อผู้คน เหตุการณ์ และปัญหาต่างๆ ในแบบที่มันควรจะเป็น เพราะทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและการทำงานของเรา เราก็มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบด้วยเสมอ

การยอมรับและเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว และเราจะผ่านไปให้ได้ โดยที่ไม่กล่าวโทษใครรวมถึงตัวเอง เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมต้องเกิดขึ้น และไม่เสียพลังงานงานไปกับการบ่นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว

5. The Law of Intention and Desire “ตั้งเป้าหมาย” แล้วมุ่งมั่น จนสำเร็จให้ได้

การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน แล้วใส่ความทุ่มเท และมุ่งมั่นให้เป้าหมายนั้นสำเร็จให้ได้ โดยไม่ย่อท้อต้องอุปสรรคและความยากลำบากใดๆ เพราะถ้าเรากำหนดเป้าหมายให้กับการทำงานอย่างชัดเจน และแน่วแน่แล้ว วิธีการที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จจะตามมาเอง

6. The Law of Detachment “ถ้าเราไม่ปล่อยวาง เราจะเป็นนักโทษ”

ถ้าไม่ปล่อยวาง มัวยึดติดอยู่กับคำพูด และคาดหวังต่อทุกสิ่ง มันคือความรู้สึกยึดติดที่ทำให้เกิดพลังงานลบออกมาได้

แต่ถ้าเราลองปรับ และฝึกมองสิ่งต่างๆ อย่างที่มันเป็นไป อาจจะทำให้เราได้เห็นแง่มุมใหม่ๆ มากมาย เช่น เฝ้ามองเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาอย่างปล่อยวางและมีสติ บางทีเหตุการณ์นั้นอาจจะกำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นก็ได้

7. The Law of Dharma or Purpose in Life ทุกคนเกิดมาเพื่อทำอะไรบางอย่าง และจะมีบางอย่างที่ “ทำได้ดีกว่าคนอื่น”

หลายคนอาจจะลืมคิดถึงเรื่องนี้ เพราะมัวเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่น แต่ถ้าเราลองกลับมามองหาสิ่งที่เราทำได้ดี แล้วมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถตรงนั้น ทำสิ่งนั้นให้เราเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง

เพื่อที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น วันนั้นเราก็จะรู้สึกเต็มอิ่มในจิตใจ โดยที่ระหว่างทางก่อนถึงความสำเร็จ เราก็มีความสุขไปด้วย

Facebook Comments