31 Day Challenge “New Year – New Me” ปรับชีวิตให้ดีขึ้น…ตั้งแต่เดือนแรกของปี!

“อยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น” เริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยดีไหม!

ไอเดียการเปลี่ยนแปลงตัวเอง 31 วัน ที่ทุกคนสามารถท้าทายตัวเองเปลี่ยนให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นได้!

โดยยึดหลักสมดุลชีวิต 6 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการงาน
2. ด้านการเงิน
3. ด้านสุขภาพ
4. ด้านครอบครัว
5. ด้านพัฒนาตัวเอง
6. ด้านแบ่งปันให้สังคม

#สามารถนำไปปรับให้เหมาะกับตัวเอง

ลงมือทำแค่วันละข้อ เป็นเวลา 31 วัน

ถ้าทำได้! คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน!!

Facebook Comments