10 ทักษะ ที่บริษัทชั้นนำต้องการ ในปี 2021

“คนทำงาน” แบบไหน? ที่กำลังเป็นที่ต้องการขององค์กรชั้นนำ!!

“Forbes” ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ 10 คนจาก “Forbes Human Resources Council” มาจัด 10 ลักษณะที่องค์กรกำลังมองหาในการจ้างงานในปี 2021 ดังนี้

1. Growth Mindset

ทัศนคติที่อยากเติบโตไปข้างหน้า เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการ เพื่อใช้ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ทำให้หลายองค์กรมีแนวโน้มที่จะจ้างคนที่มีความตั้งใจอยากเรียนรู้มากกว่าคนที่โปรไฟล์ดี แต่ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน

2. Continuous Learning

ความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรมองหา เพราะถ้า “พนักงาน” มีสิ่งนี้ วันนี้อาจยังไม่เก่ง แต่ต่อไปพวกเขาจะเก่งขึ้น และเป็นกำลังสำคัญขององค์กรได้ในอนาคต

3. Critical Thinking

ทักษะคิดวิเคราะห์หาทางออก มีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกหลัง COVID-19 เนื่องจากธุรกิจต่างๆ จะต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การคิดเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่วิกฤตและร้ายแรงจึงจำเป็นอย่างมากในยุคนี้

4. Survival Skills

ทักษะการเอาตัวรอด องค์กรต้องการคนที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์คับขัน ก็สามารถเอาตัวรอดได้ ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

5. Resilience, Curiosity

ทักษะการปรับตัวให้ทันตามสถานการณ์ เช่นวิกฤตโควิด-19 หลายงค์กรต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบไม่เคยทำมาก่อน พนักงานต้องสามารถปรับให้ทันตามสถานการณ์ และต้องรักษามาตรฐานงานที่ดีไว้ด้วยเช่นกัน

6. Flexibility

ทักษะความยืดหยุ่นในการทำงาน การทำงานเมื่อเจอปัญหาบางอย่างที่กระทบกับองค์กร หรือลูกค้า คนทำงานต้องมีความยืนหยุ่นสามารถปรับตัวได้เสมอ

7. Dedication

ความทุ่มเท อุทิศตน ทักษะนี้จะเป็นที่ต้องการมาก โดยเฉพาะช่วงของการ “Work from Home” ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนอาจเจอกับความ “ขี้เกียจ” และสิ่งรบกวนมากมาย จนบางครั้งงานก็ออกมาได้ไม่ดี

ดังนั้น หากคุณสามารถแสดงถึงความทุ่มเทกับการทำงาน มีความรับผิดชอบเพียงพอ จะเป็นกุญแจสำคัญในรับพิจารณาเข้าทำงานได้แน่นอน

8. Coaching Mindset

มีทักษะการเป็นโค้ช มีทัศนคติที่ชอบช่วยเหลือ พร้อมรับฟัง และให้ความแนะนำ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยากๆ ให้กับทีมได้

9. Comfort With Ambiguity

ความคล่องตัว พร้อมเปลี่ยนแปลง รับมือกับการทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว

10. Thriving In A Virtual Environment

ทักษะการทำงานแบบ Virtual หรือการ Work from Home จะมีความสำคัญในปี 2021 และต่อไปจากนี้ คนทำงานจำเป็นต้องมีความสามารถในการบริการจัดการ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี และสามารถทำงานจากระยะไกลได้ดี

อ้างอิง : Forbes Human Resources Council

Facebook Comments