เตรียมจอง! ปตท. เปิดขายหุ้นกู้ลอตใหม่ หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี

โอกาสลงทุนหุ้นกู้ชุดใหม่ของ ปตท. มาแล้ว!
หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ AAA (tha)

เปิดจองซื้อรอบผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565
ใครที่อยากลงทุนในหุ้นกู้กลุ่มพลังงานยั่งยืนต้องห้ามพลาด

ก่อนจะลงทุน “หุ้นกู้ บริษัท ปตท.” ต้องรู้อะไรบ้าง?

– เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
– อายุ 7 ปี
– อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ AAA (tha) โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย

ออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่ออะไร?

เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัทจะนำไปใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป (Working capital) และ/หรือ เพื่อทดแทนหนี้ที่ครบกำหนดชำระ
การลงทุนของ ปตท. มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต”
อีกทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านแผนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในอนาคต รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวดูดซับคาร์บอน

ให้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนยังไง?

อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 3.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

จองซื้อขั้นต่ำ – สูงสุด ได้เท่าไร?

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ไม่จำกัดมูลค่าซื้อสูงสุดของนักลงทุนแต่ละราย (ยกเว้นยอดจองซื้อเต็มตามวงเงินที่บริษัทต้องการออก)

เปิดจำหน่ายเมื่อไร ซื้อได้ที่ไหน?

– เปิดจองซื้อรอบแรก สำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิม (รุ่น PTTC20NA, PTTC21NA, PTTC21NB) ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2565 ได้ที่ https://pttdebenturegw.pttplc.com/bondrightchecking
– เปิดจองซื้อรอบสอง สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2565
– สามารถติดตามรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสถาบันการเงิน ผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 ต่อ
SHARE
Advertorial Team
“คนทำงาน” ที่ชอบลงทุนกับความรู้ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น