เปิดราคา “บ้านพักคนชรา” อยากอยู่แบบไหน ต้องใช้เงินเท่าไหร่?

ประเทศไทยกำลังใกล้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (AgedSociety) จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า ในปี 2560 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กในไทยน้อยกว่าผู้สูงอายุ
และคาดว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในอีก 20 ปีข้างหน้า

“บ้านพักคนชราหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ” เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล และต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มีเพื่อน มีสังคมในแบบที่ต้องการ โดยแต่ละที่ก็มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับงบประมาณ
ซึ่งแน่นอน ถ้าอยากอยู่สบาย สภาพแวดล้อมดี ก็ต้องเตรียมเงินไว้พอสมควรเลยทีเดียว
บ้านพักคนชราที่มา : ข้อมูลจากเว็บไซต์สถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ณ วันที่ 18 ก.ค. 2562
(โดยเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น รายละเอียดต้องติดต่อโดยตรงอีกครั้ง)


คอนเทนต์อื่นที่เกี่ยวข้อง
เปรียบเทียบออมในบัญชีออมทรัพย์ กับออมในหุ้นแบบ DCA เป็นเวลา 10 ปี