ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดใหญ่ครั้งแรก! International Conference on Family Business: มุ่งเสริมศักยภาพธุรกิจครอบครัว

จบไปแล้วกับงานใหญ่ครั้งแรก! International Conference on Family Business: มุ่งเสริมศักยภาพธุรกิจครอบครัว ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ Grand Hyatt Erawan, Bangkok

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ ให้สามารถเติบโต แข่งขันและส่งต่อความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตร เปิดเวทีสัมมนาใหญ่ The 1st SET International Conference on Family Business ภายใต้  Theme “Family Business in the Changing World” เพื่อให้ผู้ก่อตั้ง ทายาทในแต่ละรุ่น ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัว ได้เรียนรู้จากที่ปรึกษาจากสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ และผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จเป็นวิทยากร ร่วมเปิดมุมมอง แนวคิด วิธีบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว ผ่านประสบการณ์และกรณีศึกษาจริง ที่จะมาไขโจทย์และช่วยแก้ปัญหาสำคัญของธุรกิจครอบครัวที่ต้องปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการวางแผนและการสืบทอด การสร้างความมั่งคั่งให้กับธุรกิจและครอบครัว รวมถึงแนวทางการทำ ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกิจกรรม networking ขยายโอกาสทางธุรกิจ

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับโลก ท่านแรก Professor John A. Davis กูรูด้านธุรกิจครอบครัวประสบการณ์กว่า 50 ปี เป็นอาจารย์สอนที่ Harvard Business School กว่า 20 ปี รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับกิจการครอบครัวในประเทศต่างๆ มากกว่า 70 ประเทศ ประธานและผู้ก่อตั้งสถาบัน Cambridge Family Enterprise Group และผู้อำนวยการโปรแกรม Family Enterprise มหาวิทยาลัย MIT และท่านที่สอง Professor Morten Bennedsen ผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับโลกมากมาย เป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันชั้นนำต่างๆ และเป็น Academic Director สถาบัน The INSEAD Wendel International Centre for Family Enterprise (WICFE)  

ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็น “ตัวจริง” ในวงการธุรกิจครอบครัวไทยหลายท่าน เช่น คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), คุณเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมดำเนินการรายการมืออาชีพ อย่างคุณวิทย์ สิทธิเวคิน จาก The Standard Wealth 

ผู้ประกอบการ ผู้ก่อตั้ง ทายาท ผู้บริหารธุรกิจครอบครัว มาร่วมเปิดมุมมอง แนวคิด วิธีบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว กันอย่างคึกคัก

เพื่อจะใช้ความรู้ที่ได้จากงานนี้ มาช่วยแก้ปัญหาสำคัญของธุรกิจครอบครัวที่ต้องปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ภายใต้ Theme “Family Business in the Changing World”

SHARE
Salary Investor
“คนทำงาน” ที่ชอบลงทุนกับความรู้ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น