7 “หุ้นกู้” ออกใหม่ครึ่งปีหลัง 2565 “ประชาชนหรือรายย่อย” ก็ซื้อได้!

“หุ้นกู้” เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุน ที่หลายคนให้ความสนใจ

เพราะช่วงที่ตลาดหุ้นหรือตลาดคริปโตผันผวน แต่ “หุ้นกู้” ก็ยังให้ผลตอบแทนที่แน่นอน ได้ดอกเบี้ยที่น่าพอใจ (ถ้าเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์)

ซึ่งโดยส่วนใหญ่หุ้นกู้ มักจะเสนอขายเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ หรือสถาบัน แต่วันนี้ Salary Investor คัดหุ้นกู้ ออกใหม่ครึ่งปีหลัง 2565 ที่ “ประชาชนหรือรายย่อย” ก็ซื้อได้!
มาดูกันว่ามีบริษัทไหน? ให้ดอกเบี้ยเท่าไรบ้าง?

1. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) : SCGP

ประเภทหุ้นกู้ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย : 2.80% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
อันดับความน่าเชื่อถือ : A+ (tha)
ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : นักลงทุนรายย่อย
ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 10,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อราย
ช่องทางการขาย : บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
วันที่เปิดจองและช่องทางการขาย : เปิดจอง 2 ช่วง คือ
– 26 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนกว่าจะมีผู้จองซื้อหุ้นกู้เต็มตามจำนวนที่เสนอขาย
– 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.

โดยหุ้นกู้จะถูกจัดสรรให้กับผู้ที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปฯ ได้สำเร็จตามลำดับการจอง

2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) : CPALL

อัตราดอกเบี้ย : คงที่ระหว่าง 3.65-3.80% ต่อปี (รอประกาศ)
จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
อันดับความน่าเชื่อถือ : A+ แนวโน้มคงที่
ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
วันที่เปิดจองและช่องทางการขาย : เปิดจอง 2 ช่วง คือ
– ช่วงที่ 1 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด CPALL17PA จำหน่ายที่ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร

– ช่วงที่ 2 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ไม่รวมถึงผู้เยาว์และผู้ลงทุนสถาบัน จำหน่ายที่ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร

3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) : CPF

อายุและอัตราดอกเบี้ย : มีทั้งหมด 3 ชุด คือ
– หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
– หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60-3.75% (รอประกาศ)
– หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.79-4.14% (รอประกาศ)
จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
อันดับความน่าเชื่อถือ : A+ แนวโน้มคงที่
ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
วันที่เปิดจอง : วันที่ 5 และ 8-9 สิงหาคม 2565
ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

4. บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) : TPIPP

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
อายุ : 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4.10% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่
ระดับความเสี่ยง : 5 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป หรือผู้ลงทุนสถาบัน
ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
วันที่เปิดจอง : 8-10 สิงหาคม 2565

5. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : TRUE

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
อายุและอัตราดอกเบี้ย : มีทั้งหมด 3 ชุด คือ
– หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี
– หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี
– หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มบวก
ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
วันที่เปิดจอง : วันที่ 10-11 และ 15 สิงหาคม 2565
ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

6. บริษัท กัลฟ์ เอนเอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) : GULF

เปิดจำหน่ายหุ้นกู้ดิจิทัล 2 รุ่น อายุ 4 ปี และ 7 ปี ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และเสนอขายหุ้นกู้อีก 2 รุ่น อายุ 4 ปี และ 7 ปี ผ่านสถาบันการเงิน 9 แห่ง ในเดือนสิงหาคม 2565

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ดิจิทัลระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
อายุและอัตราดอกเบี้ย :
– อายุ 4 ปี 3.50% (รอประกาศ)
– อายุ 7 ปี 4.40% (รอประกาศ)
จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
อันดับความน่าเชื่อถือ : A- แนวโน้มคงที่
ระดับความเสี่ยง : 3 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป
ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท
วันที่เปิดจอง : 15-17 สิงหาคม 2565
ช่องทางการขาย : จองซื้อผ่านแอปฯ เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย

7. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : MTC

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
อายุและอัตราดอกเบี้ย : มีทั้งหมด 2 ชุด คือ
– หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567
– หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568
จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ แนวโน้มคงที่
ระดับความเสี่ยง : 4 (จากทั้งหมด 8 ระดับ)
ผู้มีสิทธิ์จองซื้อ : ประชาชนทั่วไป
ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
วันที่เปิดจอง : 19 และ 22-23 สิงหาคม 2565
ช่องทางการขาย : ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 25 ก.ค. 2565