อาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบกิจการ “อยากมีบ้าน” กู้ง่าย ไม่ยุ่งยากแล้ว! ดอกเบี้ยต่ำปีแรก 1.99%

อาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบกิจการ “อยากมีบ้าน” กู้ง่าย ไม่ยุ่งยากแล้ว!

กับ “สินเชื่อเคหะ” จากธนาคารออมสิน สำหรับซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม หรือ Re-Finance + กู้เพิ่มเติม (Re-Plus)

  • ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือนแรก*

  • ดอกเบี้ยต่ำปีแรก 1.99% (MRR-4.255%) ต่อปี

  • ฟรี ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาค่าบริการสินเชื่อค่าจดจำนอง**

*การปลอดชำระเงินงวด คือ ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาที่ธนาคารยังคงคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงิน

**ฟรีค่าจดจำนองเฉพาะกรณี Re-Finance ที่มีวงเงินกู้สินเชื่อตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบฟรีค่าจดจำนอง

ยื่นกู้ง่าย ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2566

สมัครเลย  >>https://bit.ly/3LMWq8T (โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ท่านส่งเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ)

#กู้ซื้อบ้าน #กู้อาชีพอิสระ #สินเชื่อเคหะ #GSBsocialbank

SHARE