มนุษย์เงินเดือนรู้ยัง? ลาออก ตกงาน ประกันสังคมจ่ายชดเชยให้

หลายคนพอเบื่อกับการทำงานประจำ ก็เลยออกมาเป็นนายตัวเอง เป็น Freelance มาลองลุยเอาดาบหน้า
หรือบางคนอาจจะตัดสินใจด้วยอารมณ์ ออกมาทั้งที่ยังไม่ได้หางานเล้ย จะเอาที่ไหนกินหล่ะช่วงยังไม่มีเงินเดือน…

วันนี้เราจะแชร์ข้อมูลดีๆ (ที่หลายคนอาจยังไม่รู้) นั่นก็คือ!! หากคุณถูกเลิกจ้าง คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับชดเชยจากประกันสังคมที่จ่ายๆ กันเดือนละ 750 บาท ซึ่งก็แล้วแต่กรณีของการเลิกจ้างนะครับ

กรณีที่ 1. ลูกจ้างลาออกหรือถูกบังคับให้ลาออก ประกันสังคมจ่าย 30% ของเงินเดือนแต่ไม่เกินยอดเงินเดือน 15,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน (ซึ่งก็คือ 4,500 บาทต่อเดือนนั่นแล)

กรณีที่ 2. ลูกจ้างถูกเลิกจ้างหรือไล่ออกโดยไม่มีเหตุ ประกันสังคมจ่าย 50% ของเงินเดือนแต่ไม่เกินยอดเงินเดือน 15,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน (หรือเดือนละ 7,500 บาท)

social security
ขอบคุณรูปภาพ: https://blogsimages.adobe.com/

เอาเงินจากไหนมาจ่ายเรากันล่ะ?

เงินเปล่าๆใครมันจะให้กันฟรีๆ ใช่ไหม มันก็ต้องมีเงื่อนไขในการขอรับสิทธิประโยชน์เงินชดเชยนิดหน่อย

ข้อแรก ฟรีแลนซ์ to-be ทั้งหลาย (หรือที่เป็นมาแล้ว) ต้องจ่ายสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานทั้งลาออกเองและโดนไล่ออกโดยไม่ได้ทำผิดตามกฏหมายนะครับ

ข้อสอง คุณต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐใกล้บ้านคุณภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน (ระบบออนไลน์ก็มีนะฮะ กดไปที่ Link ตามนี้เลย)

ข้อสาม เราต้องพร้อมทำตามเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคมในบางอย่าง เช่น

  1. มีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้
  2. ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
  3. ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคมก็ยังคงมีกฎเกณฑ์ที่จะปฏิเสธการให้เงินชดเชย แต่ไม่ต้องห่วงครับ ส่วนใหญ่กรณีที่เค้าจะไม่ให้เงินชดเชยจะเป็นเคสที่ร้ายแรงมากๆ

Freelance
ขอบคุณรูปภาพ : https://assets.entrepreneur.com

เอกสาร เอกสาร เอกสารร ที่ชวนวุ่นวายทั้งหลาย

ส่วนเอกสารที่ต้องใช้สำหรับขึ้นทะเบียนขอเงินชดเชยกันบ้าง ลุยโลดด..

  1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน (แทบจะรับทุกธนาคารแล้ว)

และเมื่อคุณลาออก คุณยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต) โดยสามารถรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย

ขอบคุณรูปภาพ : https://www.freelancewriting.com/

สุดท้ายนี้สำหรับใครที่พึ่งลาออกมาหมาดๆ ก็อย่ารอช้านะครับ ลองไปขึ้นทะเบียนกันดูนะครับ แต่ถ้าคุณลาออกเพื่อจะไปเอางานใหม่ที่ได้รับ offer แล้ว ก็อย่าไปเลยครับ บางทีการดำเนินการอาจจะนานจนคุณได้รับงานก่อนก็ได้นะฮะ

เพราะฉะนั้นก่อนออกจากงาน ควรวางแผนตัวเองให้ดี เงินสำรอง 3-6 เดือนสำคัญที่สุด…
#ออกงานควรออกอย่างสง่างาม #ไม่เป็นภาระให้คนอื่น

Facebook Comments
SHARE
Bearye
นักรัฐศาสตร์ผู้สนใจเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐกิจสังคมนิยม การลงทุนแบบมีธรรมมาภิบาล เห็นด้วยกับคำพูดที่ว่า "เงินเป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์ แต่เป็นเจ้านายที่เลวร้าย"