ตัวช่วยจัดพอร์ต!! “BLS Top Funds Portfolio” Auto Asset Allocation

“Asset Allocation” การลงทุนที่ไม่หวั่นแม้วันมามาก

ถ้าถามว่าลงทุนอะไรที่ดีที่สุด? คำตอบคงออกมาหลากหลาย แล้วแต่ว่าใครถนัดลงทุนในสินทรัพย์อะไร…

ทางเลือกนึงที่ทุกคนอยากได้ คือการลงทุนที่สามารถรับสภาวะความผันผวนของสินทรัพย์ต่างๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องติดตามตลาดบ่อย แต่ยังได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการได้ในระยะยาว และสามารถรักษาความมั่งคั่ง ให้เราได้…

โดยหนึ่งในวิธีการนั้น คือ วิธีการลงทุนแบบกระจายสินทรัพย์ (Asset Allocation) ซี่งแม้กระทั้งนักลงทุนระดับ โลกอย่าง Ray Dalio ยังใช้หลักการนี้ในการบริหารพอร์ตการลงทุน เรามาดูหลักการลงทุนสไตล์นี้กัน…

หลักการลงทุน :
ใช้หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยมี Black-Litterman Model ในการกำหนดสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งจะกระจายลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ ผ่านกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้คัดเลือกทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากกองทุนรวมชั้นนำต่างๆ จาก 18 บลจ.

ด้วยการตรวจสอบผลตอบแทนย้อนหลังทั้งระยะสั้น และระยะยาว (Return Factor)
-ตรวจสอบความผันผวนย้อนหลัง (Risk Factor)
วัดความคุ้มค่าการลงทุน (Sharpe Ratio)
-ตรวจสอบความสม่ำเสมอของผลตอบแทน (Consistency Factor)
นำแต่ละปัจจัยมาให้คะแนนและจัดอันดับ โดยจะเลือกกองทุนที่มีอันดับคะแนน อยู่ใน 1st Quartile

จุดเด่นของการทำ Auto Asset Allocation ของ BLS Top Funds Portfolio
กระจายความเสี่ยงด้วยการผสมผสานสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์มั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนบนความเสี่ยงที่ลดลง
กระจายความเสี่ยงตามภูมิภาค เนื่องจากทิศทางของตลาดทุนแต่ละภูมิภาคอาจไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สามารถเลือกประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้ ตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน ได้แก่เสี่ยงมาก เสี่ยงกลาง เสี่ยงน้อย
บริหารจัดการพอร์ตการลงทุนแบบอัตโนมัติ ในการกำหนดสัดส่วนสินทรัพย์การลงทุน และส่งคำสั่งซื้อขายปรับพอร์ตการลงทุนในทุกปี ให้โดยอัตโนมัติตามรูปแบบ Strategic Portfolio

โดยอ้างอิงบทวิเคราะห์เชิงปริมาณ จัดพอร์ตลงทุนสินทรัพย์ จากฝ่ายวิจัยบมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง
Rebalance (ปรับสมดุล) พอร์ตการลงทุน ในทุกไตรมาส โดยอัตโนมัติเพื่อยังคงสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมตามรูปแบบความเสี่ยงการลงทุนที่เลือกไว้

ตัวอย่างพอร์ตการลงทุน Asset Allocationในปี 2022
สามารถเลือกกลยุทธ์ เพื่อจัดพอร์ตการลงทุนโดยแบ่งตามความสามารถในการรับความเสี่ยง ได้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่
1. Conservative Asset Allocation (CAA)
2. Moderate Asset Allocation (MAA)
3. Aggressive Asset Allocation (AAA)

เงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ : 1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนส่วนบุคคล : ฟรีค่าธรรมสำหรับผู้มีบัญชีกับหลักทรัพย์บัวหลวง (อยู่ในช่วงโปรโมชั่นจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง)
ค่าธรรมเนียม การขาย การรับซื้อคืน และ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : อ้างอิงตามกองทุนต้นทาง

อีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนกับ Auto Asset Allocation ที่ช่วยบริหารพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ ด้วยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์มั่นคงผ่านกองทุนรวม เริ่มต้นลงทุนเพียง 500,000 บาท เมื่อสมัครผ่านช่องทาง Wealth CONNEX

SHARE
Seal_Thadsapol
ทัศน์พล ทิพย์วีรกุล | Founder : Salary Investor, Content Creator, Financial Planner