ลงทุนเพื่อความมั่นคงและคุ้มค่าอย่างไรในยุคนี้ปัจจุบัน

เทคโนโลยีที่ชีวิตไม่เคยขาดกับการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค 4.0 บนโลกแห่งการสื่อสารที่เชื่อมต่อผู้คนได้ทั่วโลก ได้มีบทบาทและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนทุกเพศทุกวัย ส่งผลและมีแนวโน้มต่อการใช้ชีวิตและความมั่นคงของทุกคนในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การเรียนรู้และการสร้างความบันเทิง รวมถึงบทบาทสำคัญของการเข้ามาดูแลชีวิตและสุขภาพในรูปแบบเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

การลงทุนในยุค 4.O เป็นการสร้างความมั่นคงบนโลกแห่งเทคโนโลยีได้รับความสนใจและนับวันยิ่งทวีการเติบโตแบบสวนกระแสทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันที่ยังมีการชะลอตัว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นการสร้างโอกาสที่ดีสำหรับผู้มองหาการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนารูปแบบการลงทุนหรือหาวิธีการสร้างความคุ้มค่าใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นตามรูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ลองมาดูกันว่า คนรุ่นใหม่ยุคนี้! จะมีรูปแบบการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้อนาคตได้อย่างน่าสนใจอย่างไร?

จากแนวทางการบริหารความมั่งคั่งข้างต้น จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญและเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จนี้ คำตอบคือ การเลือกผลิตภัณฑ์ฃการลงทุนที่ดีและเหมาะสมกับตนเอง โดยผลิตภัณฑ์ลงทุนนี้จะต้องสามารถสร้างดอกผลได้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อในตลาด และจะต้องสามารถปกป้องความมั่งคั่งตลอดระยะเวลาของการออมให้คุณด้วย

วันนี้! กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จึงมีวิสัยทัศน์ที่จะมอบอำนาจให้คนไทยสามารถเลือกรูปแบบชีวิตที่ตนเองปรารถนา กับ “แบรนด์ประกันที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน” และติดอันดับ Top 3 แบรนด์ที่ให้บริการทางการเงินที่ดีที่สุด ในด้านการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยสร้างความแตกต่างโดยให้ผู้เอาประกันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องการตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

ได้เปิดตัว “ไออินเวสท์”  ประกันควบการลงทุน  สามารถตอบโจทย์การออมเพื่อความสำเร็จในการสร้างความมั่นคง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมปกป้องความมั่งคั่งของคุณในเวลาเดียวกัน เพื่อการส่งต่อความมั่นคงที่ยั่งยืนอย่างคุ้มค่าให้อนาคตและเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของการลงทุนในยุค 4.0 คือการเลือกการลงทุนที่ดีและเหมาะสมกับตัวเองสร้างความมั่นคงและผลตอบแทนที่คุ้มค่าตลอดระยะเวลาของการออม

โดยให้ผู้เอาประกันมั่นใจมากยิ่งขึ้นกับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการให้ความคุ้มครองสุขภาพควบคู่กับการลงทุนเพื่ออนาคต สนใจแบบประกันชีวิตประเภทควบการลงทุน “ กรุงไทย-แอกซ่าฯ ไออินเวสท์” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนของกรุงไทย-แอกซ่าฯ ที่นี่ หรือ โทร.1159

 

“บทความนี้เป็น Advertorial”

SHARE
“คนทำงาน” ที่ชอบลงทุนกับความรู้ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น