5 ข้อควรรู้! ก่อนลงทุน “หุ้น TIDLOR”

เร็ว ๆ นี้จะมีหุ้นน้องใหม่เข้า IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั่นคือ บมจ.เงินติดล้อ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อแบรนด์ ‘เงินติดล้อ’ ผู้นำด้านการเงินเพื่อรายย่อยที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในประเทศไทย เมื่อคำนวณจากยอดหนี้คงค้างในปี 2562

รู้หรือไม่ว่า หากเปรียบเทียบในกลุ่มตลาดสินเชื่อผู้บริโภค ซึ่งมีตั้งแต่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ สินเชื่อเพื่อการศึกษา ไปจนถึงสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการบริโภคอื่น ๆ นั้น สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันถือเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตสูงสุด เพราะเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหม่และสามารถเติบโตไปกับกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคาร

นอกจากนี้ ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถยังมีลูกค้าจากตลาดสินเชื่อนอกระบบ ซึ่งปัจจุบันตลาดสินเชื่อนอกระบบนั้นมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1 ล้านล้านบาท ทำให้สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพเติบโตและน่าจับตามองไม่แพ้สินเชื่อประเภทอื่น

และถ้าพูดถึงธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย เงินติดล้อก็ถือเป็นผู้นำที่มีส่วนแบ่งตลาดในปี 2562 สูงสุดหรือที่ประมาณ 16% เมื่อคำนวณจากยอดหนี้คงค้าง

สำหรับนักลงทุนที่รอหุ้นน้องใหม่ตัวนี้อยู่ มาดูกันว่า นอกจากสินเชื่อทะเบียนรถแล้ว เงินติดล้อมีธุรกิจอย่างอื่นหรือไม่ บริษัทฯ มีความแตกต่างจากหุ้นสินเชื่อตัวอื่น ๆ อย่างไร และมีข้อมูลอะไรบ้างที่ควรรู้ก่อนลงทุน

1. เงินติดล้อเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและหนึ่งในผู้นำธุรกิจนายหน้าประกันภัย

เงินติดล้อ ทำธุรกิจภายใต้แนวคิดเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส โดยเฉพาะกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่อาจไม่มีบัญชีธนาคาร หรือที่มีบัญชีธนาคารแต่ไม่ได้รับบริการด้านการเงินอื่น ๆ จากธนาคารพาณิชย์อย่างเพียงพอ โดยเงินติดล้อ ประกอบธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ

  • ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันแบบครบวงจร หรือสินเชื่อทะเบียนรถ: ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันแก่บุคคลธรรมดา เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก ฯลฯ ปัจจุบันมีจำนวนสัญญาสินเชื่อคงค้างกว่า 730,000 สัญญา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563) และยังมีสินเชื่อประเภทอื่น เช่น สินเชื่อเช่าซื้อในลักษณะที่เป็นการขายและเช่ากลับคืน (Sale and Lease Back) โดยเงินติดล้อถือเป็นผู้นำตลาดธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในประเทศไทย และมีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายในธุรกิจนี้ เช่น สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ สินเชื่อรถทะเบียนรถเก๋งกระบะ อนุมัติไว รับเงินสดทันทีที่สาขา นอกจากนี้ ยังมีบัตรติดล้อ บัตรกดเงินสดหมุนเวียนที่ให้ลูกค้าสามารถกดเงินสดจากวงเงินสินเชื่อได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์คู่ค้าทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม. ทำให้ลูกค้าเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

  • ธุรกิจนายหน้าประกันภัย: ให้บริการนายหน้าประกันภัยแก่ลูกค้ารายย่อยผ่านแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง (Omni-Channel) ทำให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบและซื้อกรมธรรม์จากบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย โดยเงินติดล้อ ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์และฐานลูกค้าในช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เงินติดล้อ จึงออกแบบและสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และนำไปต่อยอดเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการที่ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. แบรนด์ ‘เงินติดล้อ’ เป็นที่รู้จักทั่วไป

การอยู่ในธุรกิจมาเป็นเวลานานโดยให้บริการด้วยความจริงใจและจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ ทำให้แบรนด์ของเงินติดล้อ เป็นที่รู้จัก

จากข้อมูล ณ สิ้นปี 2563 พบว่าประมาณ 88% ของค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นประกันภัยที่ขายให้ลูกค้าที่ไม่ได้มาขอสินเชื่อกับบริษัทฯ (Non-captive) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรับรู้แบรนด์เงินติดล้อในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ในส่วนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์นั้น เงินติดล้อจะเน้นการเพิ่มการรับรู้แบรนด์พร้อมกับการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน ผ่านสื่อโฆษณาและแคมเปญการตลาด และให้คำแนะนำทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของบริษัทฯ ที่ว่า “การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินต้องควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงิน” ที่ผ่านมาการสื่อสารการตลาดของแบรนด์เงินติดล้อจึงค่อนข้างประสบความสำเร็จและถูกพูดถึงในวงกว้าง โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย

3. มีวัฒนธรรมองค์กรเป็นเอกลักษณ์ และทีมผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์และแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

เงินติดล้อมีคณะผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งด้านการให้บริการทางการเงิน เทคโนโลยี การบริหารความเสี่ยง และการจัดการต่าง ๆ โดยเงินติดล้อจะส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีแนวคิดและวัฒนธรรมในการทำงานแบบผู้ประกอบการ ภายใต้ค่านิยม 7 ข้อ ดังนี้

  • สร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาส สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

  • รู้สำนึกและมีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ

  • ร่วมมือร่วมใจ ตรงไปตรงมา เพื่อความสำเร็จของทีม

  • ทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นกันเอง

  • กระหายการเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตนเอง

  • กล้าทดลองในสิ่งใหม่ พร้อมก้าวไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

  • ทำงานให้เต็มที่ ปาร์ตี้ให้สุด

นอกจากด้านวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นการดำเนินการภายในแล้ว เงินติดล้อยังจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมในการสร้างสรรค์แบ่งปันโอกาส ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินกับชุมชนต่าง ๆ เรียกว่า “โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ที่จะจัดขึ้นในหลายรูปแบบร่วมกับองค์กรท้องถิ่น เช่น โครงการให้ความรู้ด้านการเงินแก่มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน การเข้าเป็นพันธมิตรในด้านการให้ความรู้ทางการเงินร่วมกับกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น

4. มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย (Omni-Channel) เป็นเอกลักษณ์ และใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในช่องทางดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

เงินติดล้อใช้กลยุทธ์การจัดจำหน่ายที่หลากหลายและเชื่อมโยงกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปอย่างอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตั้งแต่การขอและอนุมัติสินเชื่อ ไปจนถึงการเบิกเงินและการบริการ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานแล้ว ยังช่วยลดเวลา ความผิดพลาด และสามารถรองรับการให้บริการได้มากขึ้น

การพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องทำให้เงินติดล้อมีลูกค้าที่ทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในแถบชานเมืองและชนบท ซึ่งในอดีตอาจเป็นกลุ่มที่ปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ช้า แต่หลายปีที่ผ่านมาที่เงินติดล้อได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ลูกค้าและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้การมีส่วนร่วมในช่องทางดิจิทัลขยายตัวอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

ปัจจุบันเงินติดล้อยังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะด้านข้อมูล ที่บริษัทฯ เน้นการเก็บรวบรวมและหาวิธีใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ Machine Learning หรือคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เพื่อลดเวลาการทำงานและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ามากขึ้น

5. ผลการดำเนินงานเติบโตโดดเด่น พร้อมศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในส่วนผลการดำเนินงาน เงินติดล้อมีรายได้และกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสำหรับปี 2563 มีรายได้รวม 10,558.9 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อและธุรกิจประกันวินาศภัยของเงินติดล้อ และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 ที่ 2,416.1 ล้านบาท ขณะที่สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับเพียง 1.7% ณ สิ้นปี 2563

แม้วันนี้คนไทยหลายคนมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร แต่มีคนอีกจำนวนมากยังคงไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์หรือนิติบุคคลอื่นที่มีเงื่อนไขและ/ หรือแนวทางในการประกอบธุรกิจในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกับธนาคารพาณิชย์ได้ เนื่องจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ และธนาคารอาจยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว เงินติดล้อในฐานะผู้นำของธุรกิจจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์และมีศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคต

สำหรับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของเงินติดล้อในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวนไม่เกิน 907,428,600 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนรวมกันไม่เกินร้อยละ 39.1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเงินติดล้อหลัง IPO) และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนไม่เกิน 136,114,200 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 15.0 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด) โดยผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อได้ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. – วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางออนไลน์ (ตามวัน เวลา วิธีการและเงื่อนไขการจองซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายกำหนด)

นักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlorinvestor.com

References :
– แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ บมจ.เงินติดล้อ ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว

Disclaimer: ข้อมูลนี้จะถูกเผยแพร่ให้แก่นักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงเขตแดนและอาณาเขต มลรัฐใด ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตการปกครองพิเศษกรุงวอชิงตัน) และข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหรือคำชี้ชวนเพื่อการซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักทรัพย์ที่อ้างถึงหรือกล่าวถึงในข้อมูลนี้ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”)

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ดังกล่าวไม่อาจถูกเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะเป็นกรณีที่เป็นไปตามข้อยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนภายใต้ the Securities Act และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

Facebook Comments
SHARE
Advertorial Team
“คนทำงาน” ที่ชอบลงทุนกับความรู้ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น