5 กองทุนจีน ผลงานโดดเด่น เฮง เฮง เฮง! รับปีฉลูทอง

“เศรษฐกิจจีน” เติบโตสวนวิกฤติโควิด
วิกฤติโควิด-19 ก็ไม่อาจหยุดการเติบโตของเศรษฐกิจของจีนได้
โดยในปีที่แล้วเศรษฐกิจจีนขยายตัว 2.3% นับเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ เพียงประเทศเดียวที่มีการเติบโตในปีที่ผ่านมา

สำหรับในปีนี้ นักวิเคราะห์หลายสำนัก ก็ยังคาดว่าเศรษฐกิจจีน จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2564 เพราะภาคการผลิตยังคงขยายตัวได้ดี

ในขณะที่ภาคบริการซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุด หดตัวเล็กน้อยตามการหดตัวในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของโควิด-19

ในขณะที่ภาคบริการที่กลับเติบโตอย่างโดดเด่นได้แก่ หมวดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลจีนที่ต้องการให้จีนเป็น “ผู้นำทางด้านเทคโนโลยี”

วันนี้เราพาไปส่องผลงาน 5 อันดับ กองทุนหุ้นจีน (China Equity) ที่ทำผลงานโดดเด่น (ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ที่ผ่านมา) โดย “FINNOMENA Fund Filter”

**ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของท่านก่อนการตัดสินใจลงทุน และผลงานในอดีต ไม่สามารถการันตีผลงานในอนาคต

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของท่านก่อนการตัดสินใจลงทุน และผลงานในอดีต ไม่สามารถการันตีผลงานในอนาคต

Facebook Comments