5 เทคนิค “คุยงานยังไง ให้ได้งาน”

“การสื่อสาร” เป็นทักษะที่สำคัญมากของทุกอาชีพ เพราะเราต้องพูดคุย สื่อสารกับคนอื่นแทบทุกวัน แต่บางครั้งเราก็รีบร้อนจนลืมนึกถึงใจคนฟัง

บางทีคุยงานเดิมมาหลายวันแล้วก็ยังไม่จบสักที วันนี้เรามีเทคนิคเพิ่มเติมในการสนทนาเพื่อให้ได้ “งานที่ดี ได้งานในแบบที่ต้องการ

1. ฟังเพื่อ “เข้าใจ” ไม่ใช่เพื่อเอาชนะ

ตั้งใจฟังอีกฝ่าย แล้วค่อยโต้ตอบเมื่ออีกฝ่ายพูดจบ ขั้นแรกของการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นผู้ที่สื่อสารได้ดีเยี่ยม ก็คือ “การฟังอย่างตั้งใจ” นั่นเอง แทนที่จะมาเสียเวลากับการตอบรับเพื่อเอาชนะ หรือสักถามให้ยืดเยื้อ
เราควรที่จะให้ความสนใจฟังอีกฝ่าย แล้วค่อยมีการตอบสนองต่อบทสนทนาเมื่อผู้พูดพูดจบแล้ว วิธีนี้ จะช่วยให้ตัวเราเองเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดพยายามสื่อสารออกมา

2. กำจัด “สิ่งที่รบกวนสมาธิ” ในขณะคุยงาน

จดจ่อกับเรื่องที่พูด และเลี่ยงหลีกสภาพแวดล้อมที่มีแต่สิ่งรบกวน เพื่อลดปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาด ทักษะการทำงานหลายๆ อย่างพร้อมถือที่ดีในการทำงาน แต่เป็นสิ่งที่ “ไม่ควรทำอย่างยิ่ง” ในระหว่างการคุยงาน เพราะ จิตใจเราฟุ้งซ่าน งานอาจเกิดข้อผิดพลาดได้

3. พยายามให้ “รายละเอียด” หรือยกตัวอย่างให้เห็นภาพ

วิธีนี้จะทำให้คุณเป็นนักเล่าเรื่องที่น่าติดตาม เพราะผู้ฟังจะจินตนาการนึกภาพตามความคิดคุณได้ การอธิบายรายละเอียด อาจใช้การเปรียบเทียบตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน วิธีนี้จะทำให้คุณเป็นนักเล่าเรื่องที่น่าติดตาม เพราะผู้ฟังจะจินตนาการนึกภาพตามความคิดคุณได้

4. ควบคุมความเร็วในการพูด

ผู้สนทนาที่ดีควรเปลี่ยนระดับความเร็ว สามารถปรับระดับความเร็ว – ช้า เพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้ฟัง ในบางสถานการณ์หากไม่ระวังจังหวะการพูด อาจเบี่ยงเบนความสนใจคู่สนทนาได้ เช่น หากเราพูดเร็วเกินไป น้ำเสียงที่ออกมาอาจไม่ชัด ฟังไม่ได้ความ นั่นอาจเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกเบื่อ หรือไม่เข้าใจได้

5. ใช้ “ภาษากาย” เพื่อบอกความรู้สึก

เพื่อแสดงออกว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไร และรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่น “การแสดงภาษากาย” เพื่อแสดงออกว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไร และรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่นอีกด้วย
ตัวอย่างการใช้ภาษากาย เช่น การสบตาคู่สนทนา, การใช้ภาษามือเพื่อแสดงและเน้นจุดสำคัญ, การพยักหน้า เพื่อแสดงถึงความสนใจในสิ่งที่คู่สนทนาพูด ฯลฯ เพียงแค่แสดงภาษากายง่ายๆ ก็ช่วยเพิ่ม “อรรถรส” แก่ผู้ฟังได้แล้ว
Facebook Comments