5 Hard & Soft Skill ที่นายจ้างต้องการมากที่สุด 2019

ในฐานะของแรงงาน ไม่ว่าใครก็ต้องการงานที่ดีมีความมั่นคงและมีรายได้สูง อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะคาดหวังถึงงานที่สมบูรณ์แบบ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือ “จะต้องทำอย่างไรจึงจะขายแรงงานของตัวเองให้กับนายจ้างได้?” เพราะในตลาดแรงงานที่เต็มไปด้วยตัวเลือกนั้น ไม่ว่าอย่างไร บริษัทก็ต้องการแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการของเขามากที่สุดอยู่ดี และคนๆ นั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคุณเลย หากคุณไม่ได้มีสิ่งที่เขาต้องการ

ดังนั้นจุดสำคัญคือการรู้ว่า “ทักษะใดที่นายจ้างกำลังต้องการมากที่สุด” ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเตรียมตัว ฝึกฝนทักษะเหล่านั้น เป็นใบเบิกทางแก่อาชีพการงานที่เราต้องการต่อไปนั่นเอง

หากคุณยังไม่รู้ว่าทักษะเหล่านั้นคืออะไร นี่คือ 5 Hard & Soft Skill ที่นายจ้างกำลังต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน อ้างอิงจากเว็บไซต์จัดหางานระดับโลกอย่าง LinkedIn ไปดูกันเลยครับว่า เรามีทักษะเหล่านี้กันกี่ข้อ (เรียงตามอันดับที่ต้องการมากที่สุด)

Hard Skill

1.Cloud Computing

เป็นทักษะสำหรับนักพัฒนา เรื่องเครือข่ายต่างๆ และความปลอดภัย เหตุผลที่เป็นที่ต้องการมาก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ได้กับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร เพราะเป็นได้ทั้งการเก็บสำรองข้อมูล หรือเป็นทั้งตัวกลางในการส่งข้อมูลที่สำคัญต่างๆ จึงต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและรัดกุมมาก

2.Artificial Intelligence (AI)

เป็นทักษะการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการเรียนรู้ต่างๆ เนื่องจากโลกในปัจจุบันกำลังเข้าใกล้ความอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ขึ้นทุกที คงจะไม่แปลกใจเลย ถ้าทุกอย่างสามารถคิด ประมวลผลและทำได้ด้วยเครื่องจักรในไม่อีกกี่ปีข้างหน้า

3.การวิเคราะห์ตรรกะเหตุผล

เป็นทักษะวิเคราะห์เชิงเหตุผล อาจจะรวมไปถึงการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ และการตัดสินใจด้านบริหารด้วย ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับการวางแผนและกำหนดทิศทางของบริษัท โดยจะส่งผลไปถึงการเติบโต รายได้ กำไรของบริษัทในวงกว้าง

4.การบริหารทรัพยากรบุคคล

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนทำงานเป็นหนึ่งในปัญหาที่แก้ไขได้ยากที่สุด เช่นเดียวกับปัญหาพนักงานขาดแรงจูงใจ ความสามัคคีในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทักษะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผลลัพธ์ของการทำงานออกมาดีที่สุด

5.UX Design

เนื่องจาก Internet กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน จึงไม่แปลกที่ธุรกิจต่างๆ จะต้องใช้ข้อดีของ Internet ให้เกิดประโยชน์ โดยการสร้างและออกแบบ Website หรือสื่อสารสนเทศในแบบต่างๆ อย่าง Application และการจะออกแบบให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจและพึงพอใจสูงสุดนั้น ก็จำเป็นต้องใช้ทักษะ UX Design ในการทำนั่นเอง

 

Soft Skill

1.การมีความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในไม่กี่ทักษะที่เครื่องจักรลอกเลียนแบบ หรือสังเคราะห์ด้วยตนเองไม่ได้ การทำงานโดยมีความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบ จะทำให้งานมีคุณภาพ โดดเด่น แปลกใหม่ได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัท และทำให้ทักษะนี้เป็นที่ต้องการอันดับแรกๆ ในการสมัครงาน

2.การพูดโน้มน้าวใจ

ในการทำงานย่อมเกิดความขัดแย้งกันเป็นเรื่องปกติ การมีทักษะในการพูดคุย สร้างสัมพันธ์ในที่ทำงาน รวมถึงสามารถโน้มน้าวใจบุคคลให้มีความคิดในแง่บวกกับการทำงาน จะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดการทำงานที่ราบรื่นในองค์กร

3.การให้ความร่วมมือ

ไม่มีงานใดที่สามารถทำคนเดียวได้ และการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆ ก็ต้องอาศัยทักษะการให้ความร่วมมือ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เกิดการช่วยเหลือกันภายในทีม ซึ่งจะส่งผลให้ชิ้นงานออกมามีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

4.การปรับตัว

การปรับตัวไม่ได้หมายถึงการเข้ากับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงความสามารถในการเรียนรู้งานและพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ก็สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทักษะนี้จึงสำคัญสำหรับทุกคนเป็นอย่างมาก

5.การบริหารเวลา

เวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานให้เสร็จลุล่วงทันกำหนดการ การบริหารเวลาอย่างชาญฉลาด จะทำให้ปริมาณงานที่ทำได้ในแต่ละวันสูงขึ้น และทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่ดีสำหรับองค์กร

Reference : https://www.cnbc.com/2019/01/04/the-30-most-in-demand-skills-in-2019-according-to-linkedin-.html

 

Facebook Comments
SHARE
Teedanai Cholvatanapong
จบเศรษฐศาสตร์ มศว แต่ใจรักงานสาย Creative จึงผันตัวมาเป็น Content Creator ในปัจจุบัน ยึดถือคำพูดที่ว่า "ถ้าคุณสามารถล้มเหลวในสิ่งที่ไม่ชอบได้ ทำไมถึงไม่ลองทำในสิ่งที่ชอบดูล่ะ"