รวมกองทุนหุ้น “Global Equity” 5 ดาวจาก Morningstar

เปิดโผ! กองทุน Global Equity 5 ดาวจาก Morningstar Thailand

กองทุนที่ได้ “5 ดาว” คืออะไร?

Morningstar Rating เป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองกองทุนผ่านผลการดำเนินงานในอดีต โดยมีการจัดอันดับกองทุนรวม จากผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของกองทุนนั้นๆ โดยกองทุนรวมที่ดีที่สุด จะได้รับการจัดอันดับเป็น “กองทุน 5 ดาว” คือ กองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด

โดยจัดทําใน 3 ช่วงระยะเวลา คือ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ซึ่งให้น้ำหนักกับความสม่ำเสมอของผลตอบแทนในระยะยาว
เนื่องจากทุกวันนี้ “กองทุนรวม” มีให้เลือกลงทุนหลายพันกอง และมีนโยบายการลงทุนหลากหลาย คงต้องใช้เวลาเยอะในการหากองทุนที่ตรงใจ
การจัดอันดับกองทุนรวม จาก Morningstar ก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคัดกองทุน ให้เราแล้วในระดับหนึ่ง และเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนหลายคนชอบใช้งาน

วันนี้ Salary Investor ลิสต์รายชื่อ “กองทุนหุ้น” Global Equity ที่ได้ 5 morning star rating มาดูกันว่ามีกองไหนน่าสนใจบ้าง?

หมายเหตุ: “ความเสี่ยง ผลงานในอดีต นโยบายการลงทุน ประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุน ชื่อเสียงผู้ออกกองทุน (บลจ.) รวมถึงข้อมูลสำคัญในหนังสือชี้ชวน” ข้อมูลเหล่านี้คือ สิ่งที่นักลงทุนต้องศึกษา ทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อกองทุนรวม
Facebook Comments
SHARE
Salary Investor
“คนทำงาน” ที่ชอบลงทุนกับความรู้ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น