“เงินเฟ้อ” ส่งผลต่อเราในอนาคตยังไงบ้าง ?

“เงินเฟ้อ” ทำให้เงินของเรา “ลดมูลค่าลงไปเรื่อย” ทำให้เงินจำนวนเท่าเดิมสามารถซื้อของได้น้อยชิ้นลง
ถ้าเรายังหาเงินได้เท่าเดิม และไม่รู้จักเก็บออม ไม่ลงทุนให้เงินงอกเงย ต่อไปเงินที่หามาได้อาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในอนาคตก็เป็นได้

**ตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวเลขโดยประมาณการเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจน

รู้หรือไม่?

ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของประเทศไทย ปี 2562 ไว้ที่ 2.5% +- 1.5 เพื่อใช้ในการดำเนินนโยบายทางการเงินต่างๆ ของประเทศ
อ้างอิงข้อมูลจาก www.bot.or.th

Facebook Comments
SHARE
Salary Investor
เริ่มลงทุนวันนี้ เพื่ือชีวิตที่ดีในอนาคต "INVEST WELL, LIVE WELL"