แจกฟรี ไฟล์คำนวณวางแผนการเงิน โดยคุณศิวัตม์ Insuranger

ไฟล์คำนวณวางแผนการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดย คุณศิวัตม์ สิงหสุตกร นักวางแผนการเงินอิสระ และเจ้าของเพจ วางแผนการเงินกับ Insuranger เพื่อให้ทุกคนได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและครอบครัว ในการวางแผนการเงินของตัวเอง ซึ่งเป็นไฟล์ที่รวบรวมวิธีการคำนวณแผนการเงิน 4 แผน อยู่ในไฟล์เดียว นั่น คือ

– แผนการลงทุนทั่วไป
– แผนเกษียณอายุ
– แผนประกันชีวิต
– แผนการศึกษาบุตร

โดยที่แผนการลงทุนทั่วไปและแผนเกษียณอายุ อยู่ในส่วนเดียวกัน ส่วนแผนประกันชีวิต ก็อยู่ส่วนเดียวกับแผนการศึกษาบุตร (เป็นส่วนหนึ่งของแผนประกันชีวิตอีกที)

สามารถไฟล์สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://www.dropbox.com/s/b83jm9jbjw0…

อย่างไรก็ตาม คุณศิวัตม์ยังได้ฝากไว้ว่า “ขอให้ใช้ไฟล์นี้ด้วยความระมัดระวัง และควรจะศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียด จากที่อธิบายไว้ในคลิปนี้ก่อนจะใช้งาน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ถ้าใช้งานผิด หรือเกิดความเสียหาย ต่อตัวเอง หรือผู้อื่น ทางคุณศิวัฒน์จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับ”

ขอให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการใช้งาน และถ้ามีอะไรสงสัยในการใช้งาน สอบถามมาได้หลังไมค์ในเพจนะครับ
ศิวัตม์ สิงหสุตกร นักวางแผนการเงินอิสระ
เพจ วางแผนการเงินกับ Insuranger

Facebook Comments
SHARE
Salary Investor
เริ่มลงทุนวันนี้ เพื่ือชีวิตที่ดีในอนาคต "INVEST WELL, LIVE WELL"