“ประกันชีวิตแบบบำนาญ” ดียังไง? เหมาะกับใคร?

ประกันบำนาญ คืออะไร?

“ประกันบำนาญ” คือประกันชีวิตประเภทหนึ่ง “ที่คุ้มครองทั้งชีวิตและจ่ายผลประโยชน์ให้เป็นรายงวด” เพื่อไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ
ประกันบำนาญ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
1. “ช่วงเก็บเงิน” คือ ช่วงที่เราสะสมเงินของตัวเองในประกันชีวิต
2. “ช่วงรับเงินบำนาญ” คือ ช่วงที่บริษัทประกันจ่ายเงินได้ประจำให้แก่ลูกค้าหรือผู้เอาประกัน ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จนกว่าผู้เอาประกันจะเสียชีวิต หรือจนกว่าจะครบสัญญา

ประกันชีวิตแบบบำนาญ เหมาะกับใคร?

1. คนที่ต้องการวางแผนการเงิน “ไว้ใช้หลังเกษียณ” ในจำนวนที่แน่นอน
2. คนที่สามารถ “รับความเสี่ยงได้น้อย” กว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทาง อื่นๆ
3. คนที่ต้องการประโยชน์ใน “การป้องกันความเสี่ยง” (สร้างความคุ้มครองชีวิตให้ครอบครัว)
4. คนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการ “ลดหย่อนภาษี” (สูงสุด 200,000 บาท/ปี)

ประกันบำนาญ มีเงื่อนไขเพื่อลดหย่อยภาษียังไง?

1. กรมธรรม์ประกันชีวิต ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
2. ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
3. ช่วงอายุของการจ่าย เงินบำนาญ อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
4. ทำกับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

Check Lists! ก่อนซื้อ “ประกันบำนาญ”

1. “เช็คสถานะการเงิน” ว่ามีเงินเหลือพอจ่ายเบี้ยประกันไหม?
เช็คสภาพคล่องของตัวเราก่อน ว่าแต่ละปีจะจ่ายเบี้ยประกันไหวหรือไม่?
2. “เช็คแผนเกษียณ” ประกันบำนาญเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ!
เช็คตัวเองว่ามีแผนอื่นรองรับในการเกษียณหรือยัง? ถ้ายังไม่มีประกันบำนาญเป็นตัวเลือกที่ความเสี่ยงต่ำ และมีความคุ้มครองชีวิตระหว่างทาง
3. “เช็คสิทธิ์ภาษี” ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือไม่?
เช็คสิทธ์ภาษี เราจำเป็นต้องลดหย่อนภาษีเพิ่มอีกไหม? เหมาะสำหรับคนที่รายได้สูงๆ ที่อยากได้สิทธิ์ลดภาษีเพิ่มจากประกันชีวิต 100,000 บาทแรก เพราะประกันบำนาญ รัฐบาลให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาท