แบ่งเงิน 6 กระปุก สุดยอดวิธี “บริหารเงิน”

หลายครั้งที่ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ “เงินหายไปไหนหมดก็ไม่รู้” นั่นเป็นเพราะ รอยรั่วจากการใช้จ่ายที่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอ ฉะนั้นเราต้องเร่งหาวิธีบริหารเงินที่ถูกต้อง เพื่อสร้างนิสัยทางการเงินที่จะพาชีวิตเรามั่งคั่งได้ในอนาคต “การบริหารเงินแบบ 6 กระปุก หรือ JARS System of Money Management”
คิดค้นโดย T Harv Eker (ที ฮา เอเคอร์) นักพูดและนักคิดทางด้านการเงินการลงทุน เจ้าของหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind (ถอดรหัสลับ สมองเงินล้าน)

โดยสิ่งสำคัญคือการแบ่งรายได้ต่อเดือนที่ได้รับทั้งหมดออกเป็น 6 ส่วน แลัวแต่ละส่วนจะมีเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งรายได้แตกต่างกัน ดังนี้

กระปุกที่ 1 เงินใช้จ่ายจำเป็น

คือ เงินที่ใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ โดยส่วนนี้คิดเป็น 55% ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือน

กระปุกที่ 2 เงินสำหรับหลังเกษียณ

คือ เงินออมสำหรับสำรองไว้ใช้ในอนาคตหลังจากที่ต้องออกงาน หรือยามวัยชรา สามารถพึ่งพาตัวตัวเองได้ ไม่เดือดร้อนลูกหลานโดยส่วนนี้คิดเป็น 10% ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือน

กระปุกที่ 3 เงินก้อนใหญ่ให้อนาคต

คิดเป็น 10% ของรายได้ทั้งหมด คือเงินออมระยะยาว เช่น เก็บเงินไว้แต่งงาน ซื้อบ้าน เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจ่ายจะได้มีกำลังในการจ่าย โดยไม่ต้องหยิบยืมใครให้เป็นหนี้

กระปุกที่ 4 เงินเพื่อการศึกษา

เพราะการลงทุนเพื่อตัวเองเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด เงินส่วนนี้จะช่วยเพิ่มทักษะ การพัฒนาความรู้ต่างๆ โดยคิดเป็น 10% ของรายได้ทั้งหมด

กระปุกที่ 5 เงินสำหรับรางวัลชีวิต

คิดเป็น 10% ของรายได้ทั้งหมด เป็นเงินที่สนองความสุข การให้รางวัลกับตัวคุณเองหลังจากที่ทุ่มเทกับการทำงาน เช่น ได้เงินมา 100 บาท แบ่งลงกระปุกใบนี้ 10 บาท

กระปุกที่ 6 เงินใจบุญ

เป็นเงินแห่งการแบ่งปันเพื่อผู้อื่น เช่น การบริจาค ทำบุญ หรือแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้เพื่อนๆ หรือครอบครัวก็ได้ครับ คิดเป็น 5% ของรายได้ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า แต่ละวิธีการจะกำหนดสัดส่วนของเงินแต่ละก้อนไว้ชัดเจน แต่เราสามารถปรับเพิ่ม หรือลดบางอย่างเพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรามากที่สุด แต่อย่างน้อยขอให้เริ่มจากการออมและลงทุนเพื่ออนาคตกันก่อน ใส่เงินในส่วนนี้ให้เต็มที่เท่าที่ทำได้ เหลือเท่าไรค่อยขยับไปรายจ่ายๆ อื่น เพราะยิ่งเราใส่ไปมาก ยิ่งมีโอกาสที่จะมั่งคั่งเพิ่มขึ้น

Reference :
http://6jars.com/
https://www.moneyandbanking.co.th/new
https://www.terrabkk.com/news/98009/%E0%

Facebook Comments
SHARE
Yo Kulsinee
“มุ่งหาข่าวสาร สร้างสรรค์ผลงานที่ถูกต้อง เพื่อนำเสนอให้นักลงทุนได้อ่าน”