ตอบโจทย์การลงทุนกับ “BAREIT” กองทรัสต์ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการสนามบินสมุย บนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทยรับท่องเที่ยวฟื้น

ธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างหนักในช่วงสามปีที่ผ่านมา จนทำให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก ล่าสุดมีนักวิเคราะห์ให้ความเห็นถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวว่า หากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนไปจากที่คาดการณ์ ปีนี้การท่องเที่ยวจะค่อย ๆ ฟื้นตัว จากการฉีดวัคซีนได้ทั่วโลกตามเป้าหมายและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ และส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการเดินทางมากขึ้น ธุรกิจสายการบินกลับมาฟื้นตัว และการลงทุนในสนามบินที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจึงเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองอีกครั้ง

บมจ. การบินกรุงเทพ หรือ BA เป็นผู้ให้บริการ “สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส” ที่มีเที่ยวบินประจำในเส้นทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งเส้นทางที่การบินกรุงเทพให้บริการได้เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย อาทิ เกาะสมุย ภูเก็ต เชียงใหม่ สุโขทัย ตราด ลำปาง และหาดใหญ่ เป็นต้น ทำให้บางกอกแอร์เวย์สเป็นที่ยอมรับในคุณภาพการให้บริการ และสามารถการันตีได้จากรางวัลเกียรติยศตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน อาทิ รางวัลสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลกและเป็นสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย จากการประกาศผลรางวัลของ สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด (SKYTRAK World Airline Awards)  นอกจากนี้ BA ยังเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารสนามบินอีก 3 แห่ง คือ สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 3 สนามบินก็ได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ มาอย่างสม่ำเสมอ

ล่าสุด BA ได้เดินหน้าจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (BA Airport Leasehold Real Estate Investor Trust: BAREIT) เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงการสนามบินสมุย ประกอบด้วย สิทธิการเช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบของทรัพย์สินบางส่วนที่ใช้ในการดำเนินงานสนามบิน ได้แก่ ทางวิ่ง ลานจอด อาคารผู้โดยสารบางส่วน และอาคารตรวจรับบัตรโดยสาร ปัจจุบันได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งกองทรัสต์ BAREIT โดยมีบริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์

โดย BA จะให้เช่าทรัพย์สินสนามบินสมุยแก่กองทรัสต์ BAREIT เป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 14,300 ล้านบาท

BAREIT คือกองทรัสต์กองแรกที่จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทสนามบินโดยทรัพย์สินหลักมีจุดเด่นตรงที่สนามบินสมุยเป็นประตูสู่การเดินทางไปยังเกาะสมุยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว นอกจากนั้น สนามบินสมุยยังเป็นสนามบินนานาชาติที่รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2532

จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของสนามบินสมุยคือ ความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบและการก่อสร้างที่คำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อม โดยเลียนแบบโครงสร้างต้นมะพร้าว มีลักษณะอาคารเปิดโล่ง เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเกาะสมุย

การเข้าลงทุนของกองทรัสต์ครั้งนี้เป็นที่น่าจับตามอง โดยกองทรัสต์จะมีรายได้จากค่าเช่าสม่ำเสมอเป็นเวลา 25 ปีจากการให้เช่าช่วงให้กับบริษัทของ BA ซึ่งเป็นผู้บริหารสนามบิน โดยปรับเพิ่มค่าเช่าในอัตราประมาณร้อยละ 2 ทุกปี จะส่งผลดีแก่นักลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่มั่นคงจากกองทรัตส์ BAREIT

ไม่เพียงเท่านี้ กองทรัสต์ BAREIT ยังมีสิทธิในการปฏิเสธก่อน ในสนามบินของ บางกอกแอร์เวย์ส จึงเป็นโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต อีกด้วย

เชื่อว่าการที่ BA จัดตั้งกองทรัสต์ BAREIT ในครั้งนี้ จะทำให้กองทรัสต์เป็นที่รู้จักในตลาดการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของกองทรัสต์ BAREIT เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุน

Reference:
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำนักงาน ก.ล.ต.
https://www.bangkokbiznews.com/business/1013582
https://www.thansettakij.com/money_market/531661