ไม่เก่ง แต่รู้ตัวไว ก็ประสบความสำเร็จได้ ด้วยการรู้ทัน ความคิดชั่วครู่ “Automatic Thoughts”

เคยไหม? ที่ต้องเสียโอกาสดีๆ ไป เพียงเพราะคิดไปเองว่าทำไม่ได้ หรือทางจิตวิทยาเรียกว่า “Automatic Thoughts” ที่คอยสะกิดใจให้เราไม่กล้าทำสิ่งต่างๆ เช่น เบื่องานเก่าแต่ก็ไม่กล้าเปลี่ยนงานไปที่ใหม่ เพียงเพราะ เกิด Automatic Thoughts ว่า “ถ้าที่ใหม่มันแย่กว่าเดิมละ”

ด้วยการที่เรายอมแพ้ต่อ Automatic Thoughts นี่เอง ทำให้เราไม่กล้าท้าทายตัวเอง เสียโอกาสการพัฒนาตัวเองไป เรามาหยุด Automatic Thoughts แย่ๆ ตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตกัน!!

Automatic Thoughts คือ?

“Automatic Thoughts” หรือ “ความคิดอัตโนมัติ” มีคำนิยามทางจิตวิทยาว่าเป็นความคิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความคิดที่เกิดขึ้นทันทีก่อนที่จะผ่านกระบวนการทางเหตุผล และการตีความบริบทแวดล้อมของเรา ณ ปัจจุบัน

ซึ่ง Automatic Thoughts อาจเป็นความคิดเกี่ยวกับตัวเราเอง หรือบุคคลอื่น โดย เป็นความคิดสั้นๆ ที่ผุดขึ้นมาเป็นระยะๆ โดยเราไม่ทันได้สังเกตว่ามีความคิดเช่นนี้อยู่

ซึ่ง Automatic Thoughts มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอารมณ์ และพฤติกรรมที่เราตอบสนองต่อเหตุการณ์ในขณะนั้น และหลายครั้งที่ Automatic Thoughts สามารถทำลายโอกาสดีๆ ในชีวิต เพียงเพราะ เราไม่รู้ตัวว่ามี Automatic Thoughts แถมยังทำตาม Automatic Thoughts ไปโดยไม่รู้ตัวอีก

สังเกต 4 ข้อเพื่อรู้ทัน “Automatic Thoughts”

สามารถรับรู้ได้ถึงAutomatic Thoughts ตามวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาแนะนำได้ดังนี้

1. สังเกตอารมณ์ของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาจึงแนะนำว่า ให้คอยสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ เช่น คอยสังเกตว่าเราจะอารมณ์ดีเพราะอะไร เราดีใจในสถานการณ์ไหน หรือมีเหตุการณ์อะไรที่มากระตุ้นความเศร้า หรือความโกรธของเรา

2. สังเกตความคิดของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ

เมื่อเราจับอารมณ์ที่เราสังเกตได้จากข้อที่ 1 ได้แล้ว ว่าเรามีความโกรธ มีความรู้สึกเศร้า หรือมีอารมณ์ทางลบเกิดขึ้นนั้น ข้อนี้ให้เรา “จับความคิด” ว่าเรามีความคิดแบบไหน

เช่น บางคนจะโกรธมากกับข่าวความรุนแรงในครอบครัว เพราะคุณเกิด Automatic Thoughts ทันทีว่าคนที่ทำแบบนั้นเป็นคนไม่ดี เป็นต้น ทีนี้มาลองสังเกตตัวเองดูว่า ตอนที่เรามีอารมณ์ทางลบ เรามี Automatic Thoughts แบบไหนกัน

3. หา Automatic Thoughts เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด

ทีนี้เราจะแก้ปัญหา การเกิดอารมณ์ทางลบอย่างถาวร ด้วยการหา Automatic Thoughts ที่ทำให้เราเกิดอารมณ์อย่างรุนแรง ซึ่งเมื่อเราสามารถรู้ทัน Automatic Thought ได้ เราจะสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด และมีสติในการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

เช่น ความคิดที่ว่า “ชายเป็นใหญ่” ทำให้ผู้หญิงบางคนมีอคติต่อเพศตรงข้าม ซึ่งนี่ตือ Automatic Thought จากนั้นเราก็จะตามไปแก้ปม คือ พิสูจน์ให้เห็นชัดๆ ว่า ผู้ชายทุกคนเอาเปรียบผู้หญิงจริงหรือไม่ และเมื่อเราทราบข้อเท็จจริง เราก็จะแสดงออกมาในทางที่เหมาะสม

4. ตรวจสอบ Automatic Thoughts กับเหตุผล ความเป็นจริง

เมื่อเรารู้ทันแล้วว่า Automatic Thoughts ที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ทางลบคืออะไร เราก็มาตรวจสอบกันว่า Automatic Thoughts ของเราตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่า มีเหตุมีผลพอหรือไม่

เช่น ในตัวอย่างเดิม ที่เราโกรธ เพราะเจอข่าวความรุนแรงในครอบครัว และเกิด Automatic Thoughts คนที่ทำแบบั้นเป็นคนไม่ดี ซึ่งในความเป็นจริง คนที่ทำร้ายอาจเคยเป็นเหยื่อมาก่อน จึงตอบโต้อย่างรุนแรงก็เป็นไปได้

ฉะนั้น ก่อนที่เราจะตัดสินใครตาม Automatic Thoughts ที่เกิดขึ้น ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเสียก่อน ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นตาม Automatic Thoughts นั้น

รู้ทันความคิดตัวเองก็ประสบความสำเร็จไปครึ่งทาง

การรู้ทันความคิด Automatic Thoughts ของตัวเราเอง จะทำให้เราทราบถึงสาเหตุของปัญหาว่า ที่เราแสดงออกไปแบบนั้น เพราะตอนนั้นเราคิดแบบนี้ ฉะนั้นถ้าเราปรับตรงความคิดตั้งต้นได้ ความรู้สึกเราก็อาจจะเปลี่ยนไป พฤติกรรมก็อาจเปลี่ยนไปตรงกันข้ามก็ได้ การรู้ทันความคิดตัวเองให้ไวจึงเหมือนการเริ่มแก้ไขปัญหาที่ดีเพียงเท่านี้เราก็ทำสำเร็จได้ครึ่งทางแล้ว

Facebook Comments
SHARE
Yo Kulsinee
“มุ่งหาข่าวสาร สร้างสรรค์ผลงานที่ถูกต้อง เพื่อนำเสนอให้นักลงทุนได้อ่าน”