“5 สินทรัพย์น่าลงทุน” ครึ่งแรกปี 63 โดย “กูรูการเงิน” สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

นับตั้งแต่เข้าสู่ปี 63 ช่วงเวลาที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลเข้ามาต่อเศรษฐกิจและการลงทุน เช่น ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ปัจจัยภายในประเทศอย่างค่าเงินบาท เชื้อโรคโคโรน่าระบาด ฯลฯ

ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น มีส่วนสำคัญในการวางแผนการลงทุนที่ต้องระมัดระวังมากขึ้น และพัฒนาความเข้าใจด้านการลงทุนไปในเวลาเดียวกัน

คุณ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ อุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย แนะนำว่า ช่วงครึ่งแรกปี 2563 นี้ ควรกระจายความเสี่ยงไว้ในหลายสินทรัพย์ พร้อมทั้งคาดว่า การเติบโตสัญญาณทิศทางปรับตัวดีแต่ยังชะลอตัว และมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนได้

แต่ทั้งนี้ ภาพรวมการลงทุนในช่วงครึ่งแรกปี 2563 นี้ ควรกระจายความเสี่ยงไว้ในหลายสินทรัพย์ พร้อมทั้งคาดว่า การเติบโตสัญญาณทิศทางปรับตัวดีแต่ยังชะลอตัว อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยง หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจะเสี่ยงต่อการขาดทุนได้
Facebook Comments