เรื่องการเงิน เรื่องที่โรงเรียนไม่เคยสอน !!

ความรู้พื้นฐานทางการเงินที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต เพื่อปูพื้นฐานสู่การมีอิสรภาพทางการเงิน

โดย The Money Coach: จักรพงษ์ เมษพันธุ์

Facebook Comments
SHARE
Salary Investor
“คนทำงาน” ที่ชอบลงทุนกับความรู้ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น