ออมหุ้น vs ออมกองทุนหุ้น เลือกวิธีไหนดี?

ตอบข้อสงสัยว่าออมหุ้น หรือ ออมกองทุนหุ้นดีกว่ากัน ?
อธิบายและตอบคำถามโดยอ้างอิงข้อมูลและสถิติ
พร้อมเสริมข้อแนะนำ + คำเตือน สำหรับแต่ละวิธี

โดยคุณเอ A-Academy
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
เรียนรู้บทเรียนอื่นๆ เพิ่มเติมกับคุณเอได้ที่
http://www.a-academy.net