เปรียบเทียบประกัน Unit Linked ประกันธรรมดาและกองทุนรวม ต่างกันอย่างไร?

ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ “Unit Linked” คืออะไร?

ประกันแบบ “Unit Linked” จุดเด่นอยู่ที่ความ “ยืดหยุ่น” สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนระหว่าง “เงินคุ้มครอง” และ “เงินลงทุน” ในแต่ละช่วงอายุได้ ทำให้มีอิสระในการควบคุมปริมาณเงินตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

แต่หลายคนก็อาจจะสงสัย…แล้วแบบนี้มันต่างกับประกันธรรมดาหรือกองทุนรวมยังไง?
วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆ ว่า ทั้ง 3 เครื่องมือทางการเงินมีความแตกต่างกันอย่างไร? มาดูกันเลย!!

1. การคุ้มครองชีวิต

แน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดของการประกันชีวิตคือความคุ้มครอง ส่วนกองทุนรวมนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนนี้เลย แต่ประกันแบบ Unit Linked จะเป็นการรวมข้อดีของทั้งสองเข้าด้วยกัน คือทั้งคุ้มครองและให้ผลตอบแทนตามการลงทุน แต่สำหรับคนที่อยากได้แค่ความคุ้มครองเพียงอย่างเดียว ไม่ได้หวังผลตอบแทนมาก ไม่ชอบความเสี่ยง ก็เลือกใช้ประกันชีวิตแบบธรรมดาได้ ไม่มีถูดผิด อยู่ที่ความต้องการของแต่ละคน

2. ผลตอบแทน 

ประกันชีวิตแบบเดิมๆ จะมีความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนแน่นอน แต่ผลตอบแทนก็อาจจะน้อยกว่าUnit Linked และ กองทุนรวม ซึ่ง Unit Linked และ กองทุนรวม ก็ต้องศึกษาเยอะกว่า และจำเป็นต้องติดตามผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แลกกับผลตอบแทนที่ไม่แน่นอน (อาจจะสูงบ้าง ต่ำบ้าง ตามความรู้ในการลงทุนของแต่ละคน)

3. ผลประโยชน์ด้านภาษี

เมื่อกล่าวถึงภาษี ทั้งประกันชีวิตแบบธรรมดา กองทุน และประกัน Unit Linked ล้วนสามารถลดหย่อนภาษีได้ แต่มีข้อจำกัดต่างกันในบางข้อ

โดยเฉพาะประกัน Unit Linked ที่จะนับการลดหย่อนจากส่วนของประกันเท่านั้น ต้องศึกษารายละเอียด และคำนวณให้ดีถ้าอยากใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

4. นโยบายการลงทุน

การลงทุนของประกันชีวิตแบบธรรมดาไม่สามารถกำหนดได้ ทำให้ไม่สามารถเลือกได้ว่าอยากลงทุนอย่างไร
แต่ประกันแบบ Unit Linked เปิดโอกาสให้คุณสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้ด้วยตัว ซึ่งจะกำไรหรือเจ้ง ก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะ!!

ส่วนกองทุนรวมก็ต้องเลือกเองอยู่แล้ว

5. การเปิดเผยค่าใช้จ่าย

ข้อดีอีกอย่างของประกันแบบ Unit Linked คือการเปิดเผยค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน ทำให้เราสามารถติดตามผลการดำเนินการและลงทุนได้ เหมือนกับกองทุนรวม ซึ่งเป็นข้อแตกต่างที่ประกันชีวิตแบบธรรมดาไม่มี

6. การไถ่ถอนเงินคืน

สำหรับการไถ่ถอนเงินคืน ผลิตภัณฑ์การเงินทั้ง 3 แบบล้วนมีเงื่อนไขที่ระบุไว้ไม่ว่าจะในกรมธรรม์ หรือหนังสือชี้ชวนซึ่งจะต้องศึกษากันก่อนลงทุน และต้องเข้าใจในรายละเอียดก่อนค่อยตัดสินใจว่าเราจะเหมาะกับแบบไหนมากที่สุด?

7. การรับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

ส่วนสุดท้ายคือประกันแบบธรรมดา และ Unit Linked สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ได้ทันที เมื่อผ่านการพิจารณาจ่ายสินไหมมรณกรรม ต่างกับการลงทุนในกองทุนซึ่งต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายก่อน ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน

Facebook Comments
SHARE
Salary Investor
เริ่มลงทุนวันนี้ เพื่ือชีวิตที่ดีในอนาคต "INVEST WELL, LIVE WELL"