ยื่นภาษีออนไลน์ ง่ายนิดเดียว!

ช่วงเทศกาลยื่นภาษีกลับมาแล้ว กรมสรรพกรใจดี มีที่ให้ยื่นภาษีออนไลน์ ง่ายๆ ไม่ต้องไปต่อคิวให้เสียเวลา หรือเดินทางลุยฝุ่น PM 2.5 ตัวปัญหาให้เสียสุขภาพ

เป็นประจำของทุกๆ ต้นปีนะครับ ที่เราฐานะเป็นคนไทย มีรายได้เกิดขึ้นในไทยต้องทำการยื่นภาษี ซึ่งจะอยู่ในช่วงภายใน 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคมของทุกปี (ยื่นช้าโดนปรับภาษีนะครับ จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน) ซึ่งถ้ารายได้ทั้งปีก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 120,000บาท ไม่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องยื่นภาษีนะครับ แต่ถ้ามากกว่านี้ต้องยื่นภาษี ถึงแม้ว่าอาจจะมาต้องเสียภาษีหรือไม่เสียก็ได้ แถมยังอาจได้เงินภาษีที่หักเกินไปคืนมาอีก

สิ่งที่ต้องรู้หลักๆ ในการยื่นภาษีออนไลน์  ง่ายๆ แค่ 3 รู้

1. รู้เงินได้ของตัวเองทั้งปีที่ผ่านมากี่บาท ประเภทไหนบ้าง หักค่าใช้จ่ายไปกี่บาท (ดูจากใบ 50 ทวิ)
2. รู้แต่ละประเภทเงินได้หักค่าใช้จ่ายกี่บาทจริง (รู้เผื่อไว้คำนวณเองแต่สุดท้ายในเว็บคำนวณให้อยู่แล้วนะครับ)
3. รู้ว่าปีที่ผ่านมา เราใช้สิทธิ์ลดหย่อนอะไรบ้าง (ถ้าเว็บจะมีChecklist ให้อยู่แล้วนะครับ)

ผมได้เตรียมเช็คลิสต์เอกสารที่ควรเตรียมก่อนไปยื่นภาษีออนไลน์นะครับ (Scan และแนบไฟล์ PDF ไว้ด้วยนะครับเผื่อทางกรมสรรพกรเรียกถามหา)

หนังสือรับรองเงินได้ทุกประเภทที่บริษัทออกให้ต้นปี (หรือที่เรียกกันว่าใบ 50 ทวิ) ใบนี้จะโชว์ประเภทเงินได้ มีกี่บาทและหักค่าใช้จ่ายกี่บาท รวมไปถึงค่าประกันสังคม และค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เราจ่ายไป ( 2 ตัวนี้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะ)
ลิสต์รายการลดหย่อนที่ภาครัฐจัดให้ เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา, บุตร และผู้พิการ/ทุพพลภาพ(ต้องเช็คด้วยนะครับว่าเข้าเงื่อนไขหรือไม่)
ลิสต์รายการลดหย่อนที่เราจัดเอง ในที่นี้หมายถึงเราวางแผนเปลี่ยนภาษีเป็นเงินเก็บ อย่าลืมเตรียมเอกสารหนังสือรับรองที่เราจ่ายไปมาเก็บไว้ด้วยนะครับ เช่น จ่ายเบี้ยประกัน, ซื้อกองทุน LTF / RMF, ดอกเบี้ยกู้ยืม รวมไปถึงบริจาคเพื่อการศึกษา เป็นต้น

มาถึงตรงนี้ผมว่าเราพร้อมที่จะยื่นภาษีกันแล้วนะครับ มีด้วยกัน 9 ขั้นตอนครับ

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปที่เว็บไซต์ epit.rd.go.th ของกรมสรรพากร และ กดเลือกยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ขั้นตอนที่ 2

กดยื่นแบบ ภงด 90/91 (ยื่นด้วยตนเอง) ถ้ายังไม่ได้เคยยื่นภาษีออนไลน์เลย คลิ๊กลงทะเบียนก่อน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แต่ถ้าลืมรหัสผ่านกดลืมรหัสผ่าน

(ตัวอย่างหน้าลงทะเบียนครั้งแรก)

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อล็อคอินเสร็จแล้ว จะเข้ามาที่หน้า ‘แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2561’ ให้เราตรวจข้อมูลที่เราเคยลงทะเบียนไว้อย่างละเอียด หากพบข้อผิดพลาดให้รีบแก้ไข ก่อนที่ จะทำรายการต่อไป

ขั้นตอนที่

ให้กรอกข้อมูลสถานะใน ‘หน้าหลัก’ ที่ยังเว้นว่างอยู่ให้ครบ ก่อนที่จะทำรายการต่อไป

ขั้นตอนที่

‘เลือกเงินได้/ลดหย่อน’ ขั้นตอนนี้ให้เราเลือกเงินได้พึงประเมินและค่าลดหย่อนของเราลงไป สำหรับเงินได้ประเภทไหนก็ต้องดูจากใบทวิ  ส่วนลดหย่อนมีอะไรบ้างต้องจำได้เองนะครับ กรอกข้อมูลให้ครบ และกดทำรายการต่อไป

(ตัวอย่างใบ 50 ทวิ)

ขั้นตอนที่

‘บันทึกเงินได้’ กรอกรายละเอียดเงินได้พึงประเมินทั้งหมดในปีที่ผ่านมา รวมไปถึงภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมด และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ให้ดูจาก ใบทวิ 50 เช่นกัน และกดทำรายการต่อไป

ขั้นตอนที่

‘บันทึกค่าลดหย่อน’  ให้กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆลงในหน้า ‘บันทึกค่าลดหย่อน’ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีต่อไปให้ครบถ้วนและกดทำรายการต่อไป

ขั้นตอนที่

‘คำนวนภาษี’ ใกล้ถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน ‘คำนวนภาษี’ ซึ่งระบบของกรมสรรพากรจะคำนวณให้เราอัตโนมัติ เรามีหน้าที่แค่ตรวจความถูกต้องอย่างละเอียดอีกครั้ง ใครเลือก ‘ชำระไว้เกิน’ ในข้อสุดท้าย จะมีคำร้องขอคืนภาษีเพิ่มเข้ามา หาเราเลือก ‘มีความประสงค์ขอคืนเงินภาษี’ ไว้ รัฐบาลจะคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ มาให้เรา ถ้าครบถ้วนแล้วกดทำรายการต่อไป

(รูปตัวอย่างหน้าคำนวณภาษี)

ขั้นตอนที่

เป็นหน้าสรุปทุกอย่าง หากไม่มีอะไรผิดพลาด เราก็กด ‘ยืนยัน’ ต่อไปได้เลย แนะนำควรพิมพ์แบบเก็บไว้เป็นหลักฐานและจำหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบไว้ด้วยนะครับ

ขั้นตอนสุดท้ายของการเสียภาษีกรมสรรพากรจะมีให้เลือกว่าจะจ่ายแบบไหน มีทั้งตู้ ATM,บัตรเครดิต,ตามที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ รวมไปถึง วิธีอื่นๆ ตามความสะดวกเลยครับ สำหรับใครที่ไม่สะดวกยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อน ๆ สามารถเดินทางไปยื่นผ่านทางกรมสรรพากรในเขตพื้นที่ต่าง ๆ กรณียื่นผ่านทางกรมสรรพากร แต่ต้องเตรียมเอกสารไปที่ผมบอกไปข้างบนไปด้วยนะครับ

มาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมยื่นภาษีออนไลน์กันนะครับ และพร้อมกันแล้วก็เตรียมตัววางแผนภาษีสำหรับการเสียภาษีให้ถูกต้องและถูกสตางค์สำหรับปีนี้ด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่บทความหน้าครับ!

Facebook Comments
SHARE
Preecha Manop
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ และผู้วางแผนการลงทุน IP License