เปิดบัญชี “ออมเพื่อลูก” ให้ตรงใจลูก ถูกใจแม่ เลือกธนาคารไหนดี?

การสร้างความมั่นคงให้ลูก” นับเป็นภารกิจสำคัญที่พ่อแม่ทุกคนต้องทำเพื่อลูกโดยเรื่องแรกที่มักนึกถึง คือ “การมีเงินเก็บให้ลูกใช้ในอนาคต”

และการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุด ก็คือ การเก็บออมเงินไว้กับบัญชีธนาคาร คำถามที่ตามมาก็คือ จะเลือกเปิดบัญชีไหน? ธนาคารใดดี?

วันนี้เรามีบัญชีที่น่าสนใจจากธนาคารชั้นนำ พร้อมรายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ มาฝากกัน รับรองว่าจะถูกใจทั้งคุณแม่และคุณลูก (เรียงลำดับตามดอกเบี้ยจากน้อยไปมาก)

อัพเดตเพิ่มเติม :
**ในส่วนของ “การเปิดบัญชี” ในแต่ละช่วงวัยของเจ้าของบัญชีสามารถทำได้ดังนี้
>> เด็กอายุตั้งแต่ 0 – 7 ปี
– เปิดบัญชีในนามของคุณพ่อ หรือคุณแม่ “เพื่อ” ลูก
– เปิดบัญชีใน “ชื่อลูก” โดย คุณพ่อ หรือคุณแม่
*โดยผู้ปกครองจะเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการเบิกถอนเงินจากบัญชี
>> เด็กอายุตั้งแต่ 7 – 15 ปี
สามารถเปิดบัญชีเป็นชื่อเด็กได้เลย เพียงแค่มีคุณพ่อ/คุณแม่ เซ็นยินยอมให้เปิดบัญชี
>> เด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สามารถเปิดบัญชีเป็นชื่อของตนเองได้
Facebook Comments
SHARE
Salary Investor
เริ่มลงทุนวันนี้ เพื่ือชีวิตที่ดีในอนาคต "INVEST WELL, LIVE WELL"