เงินก้อนแรกจากการทำงาน ซื้อบ้านหรือรถยนต์ก่อนดี ?

ย้อนไปสมัยเรียนจบเริ่มต้นทำงาน ทุกคนคงมีความฝันและคำถามคงเป็นคำถามต้นๆ สำหรับคำถามที่ว่าเงินก้อนแรกจากการทำงาน จะซื้อบ้านหรือรถยนต์ก่อนดีนะ ? หากเป็นไปได้ก็อยากได้ทั้งสองอย่างพร้อมๆ กันว่าไหมหล่ะ^^! แต่ในความเป็นจริงก็ต้องมาพิจารณาถึงความสามารถของตัวเองว่ามีกำลังแค่ไหน และจะต้องไม่ทำให้หนี้สิ้นที่ต้องชำระในแต่ละเดือนเกิน 40% ของรายได้ จะทำให้คุณไม่ตึงมากกับการใช้ชีวิตในแต่ละเดือนhouse-and-car

ลองถามตัวเองก่อนว่าอันไหนจำเป็นที่สุดเป็นขั้นแรก และเปรียบเทียบดูว่าสิ่งไหนที่มีแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อคุณและครอบครัวมากที่สุด ลองดูข้อมูล 5 ข้อนี้ก่อนครับ

 1. สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยจะถูกกว่าสินเชื่อรถยนต์ เพราะใช้ระบบ “ตัดต้นตัดดอก”
  กล่าวคือ ถ้าผ่อนเกินค่างวดในแต่ละเดือน เงินชำระส่วนที่เกินจะเข้าไปตัดส่วนของเงินต้นทันที ส่วนสินเชื่อรถยนต์คือ ”สัญญาเช่าซื้อหรือลิสซิ่ง” สินเชื่อประเภทนี้เซ็นสัญญากู้ไปแล้วจะเอาเงินมาโปะเงินต้น ดอกเบี้ยจะถูกกำหนดล่วงหน้าไว้แน่นอน
 2. ระหว่างบ้านกับรถยนต์ สำรวจตัวเองว่าพร้อมและมีความสามารถในการผ่อนชำระ
  ให้พิจารณาเรื่องเงินเดือนแต่ละเดือนว่าเหลือมากน้อยแค่ไหนพอจะเริ่มผ่อนอะไรก่อนหลัง
 3. การเลือกซื้อรถยนต์รายจ่ายที่จะตามมา
  คือ ค่าน้ำมัน ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน  ค่าอะไหล่ ค่าประกันภัย ค่าล้างรถและอื่นๆ อย่าลืมบวกรายจ่ายเข้าไปกับค่างวดด้วย สำหรับซื้ออสังหาริมทรัพย์รวมทั้งบ้านและคอนโด  ค่าใช้จ่ายพ่วงเข้ามา คือ ค่าพื้นที่ส่วนกลาง ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรก่อนหรือหลัง นอกจากเตรียมเงินค่างวดและยังต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้
 4. ข้อแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งคือ ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินมีมูลค่าที่แตกต่างกัน
  ค่าเสื่อมของบ้านมีน้อยกว่าค่าเสื่อมราคาของรถยนต์เพราะบ้านเวลาผ่านไปถ้าเปรียบเทียบการลงทุนการลุงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์จะมีความคุ้มค่ามากกว่าด้วยเวลาผ่านไปบ้านมือสองจะมีราคาเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยก็ราคาเท่าทุนช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้มาก
 5. การสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตัวเองเพื่อสร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  ในเรื่องภาษีลดหย่อนจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืม โดยเป็นเงินกู้ยืมจากการเช่าซื้อ บ้าน คอนโดและที่อยู่อาศัย สามารถลดหย่อนได้ตามความจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งช่วยคุณได้เรื่องการลดหย่อนภาษีได้เยอะพอสมควรเลย

saving-stockเมื่อพิจารณาถึงมุมมองในรูปแบบของความจำเป็นและความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจในการเป็นหนี้  รถยนต์อาจเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง ใช้เงินเริ่มต้นที่ต่ำกกว่า ระยะเวลาผ่อนชำระที่สั้นกว่าแต่ต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ตามมาด้วย ทั้งค่าเสื่อมและราคาตก แต่สำหรับบ้านซึ่งมีภาระที่ไม่แตกต่างกัน ราคาสูงมากกว่าต้องใช้เงินดาวน์ที่สูงกว่าค่าผ่อนชำระรายเดือนที่สูงกว่าและภาระหนี้ในการชำระมีระยะเวลาที่ยาวกว่าหลายปี แต่บ้านเป็นทรัพย์สินในระยะยาว ที่มีโอกาสสูงในการเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆ มากกว่ารถยนต์หนึ่งคันที่ใช้ไปตามระยะเวลาย่อมเสื่อมสภาพจากการใช้งาน

สุดท้ายการตัดสินใจก็อยู่ที่ตัวคุณเอง! เพราะต่างก็มีความจำเป็นที่แตกต่างกันไปพร้อมข้อดีและข้อเสียที่ตามมา สุดท้ายแล้วคุณต้องพิจารณาถึงความสามารถในการรับภาระหนี้ผูกพันว่าต้องการอย่างไร ? พร้อมแค่ไหน ? ในระยะเวลาเท่าไหร่ ? คุณต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อการเป็นหนี้อย่างชาญฉลาดไม่ติดกับดักค่านิยมของสังคมในปัจจุบัน

Facebook Comments
SHARE
Salary Investor
เริ่มลงทุนวันนี้ เพื่ือชีวิตที่ดีในอนาคต "INVEST WELL, LIVE WELL"